נשיא המדינה, ראובן (רובי) ריבלין, קיים בשולי ביקור העבודה שערך בלונדון השבוע, פגישה עם הנסיך הירדני גאזי בן מוחמד, היועץ הבכיר למלך עבדאללה ושליחו, בה השתתפו גם שורת גורמים ירדנים רשמיים נוספים. במהלך הפגישה נדונו מגוון נושאים ובראשם סוגיית הפיתוח של אתר הטבילה וקידום מיזם - ״ארץ המנזרים״, הכולל שיקום של האתרים הקדושים לנצרות באגן נהר הירדן ויצירת מסלול לצליינים המגיעים כתיירים לאזור. בבית הנשיא סרבו לומר האם סוגיית נהריים וצופר עלתה גם היא בשיחות.
הפגישה התקיימה ביוזמת הנשיא ריבלין המנסה כבר תקופה לקדם את פרוייקט ארץ המנזרים בשיתוף הממלכה הירדנית. בפגישה השתתפו גם אלוף במיל פולי מרדכי, לשעבר מתאם הפעולוות בשטחים, פולי מרדכי, שגיייס תורמים לפרוייקט, וכן מנכ"ל בית הנשיא והמזכיר הצבאי של נשיא המדינה.
 
כזכור, הנשיא ריבלין סייר בחודש מרץ האחרון ב"ארץ המנזרים" ובאתר הטבילה קאסר אל יהוד יחד עם ראשי הכנסיות בארץ. את הנשיא ליוו בסיורו השר לשיתוף פעולה אזורי צחי הנגבי, מתאם פעולות הממשלה בשטחים אלוף כמיל אבו רוקון, סגנו תת-אלוף (במיל') גיא גולדשטיין וראש המנהל האזרחי תת-אלוף בן חור אחוות.
 

הנשיא אמר כי "פיתוח האתר יהיה צעד חשוב לבניית גשרים בין עמים ודתות. הפיתוח יאפשר לחזון דו הקיום להפוך למציאות של שיתוף פעולה". "ארץ המנזרים," הינו פרויקט רחב יריעה לקידום התיירות באזור המנזרים והכנסיות הנטושים במרחב נהר הירדן, סמוך לאתר הטבילה, שם על פי המסורת יוחנן המטביל הטביל את ישו ואת מאמיניו. 
 
בשלוש השנים האחרונות מקדם הנשיא את הכשרת הפרויקט להרחבת היקף התיירות המגיעה לאזור ופיתוח האתרים למבקרים מהעולם כולו. מאתר הטבילה ודרומה משתרעת דרך ובה מספר נקודות ציון מרכזיות: כנסיות, קפלות ומנזרים - אלה העניקו לאזור את שמו. כאמור, האתר שהפך בעל חשיבות דתית והיסטורית לנצרות, פותח ושוקם בשנים האחרונות לקראת פתיחתו למבקרים. כחלק ממהלך זה נעשו פעולות לפינוי המוקשים שהונחו בשנות השבעים אשר מנעו את הכניסה למרחב הכנסיות.
בביקורו הראשון של נשיא המדינה בארץ המנזרים, בשנת 2015, שמע על משמעויות קידום התכנית לפינוי המוקשים אשר כוללות עלות של מיליוני שקלים למען שיקום המבנים חיצונית ופנימית. מאותה עת פעל הנשיא רבות לקידום הפרויקט בקרב ראשי הכנסיות ובמהלך פגישותיו המדיניות עם מנהיגי העולם הציג בפניהם את הפרויקט ואת חשיבותו העמוקה למדינת ישראל. כשבוע לאחר ביקורו פגש הנשיא את האפיפיור פרנציסקוס בוותיקן והציג את הפרויקט גם לו.
בפגישתם השנייה של הנשיא והאפיפיור פרנציסקוס, בנובמבר 2018, עמד פרויקט 'ארץ המנזרים' במרכז המפגש. התקווה היא כי המנזרים, שהיו עד כה ממוקשים ובלתי נגישים, יימסרו לבעליהם הנוצרים לשם שיקומם ופתיחתם עם השלמת הליך פינוי המוקשים באזור והפיכתו לאתר עליה לרגל עבור צליינים מהעולם כולו.