אחרי שקיבל לידיו את החלטת וועדת גולדברג לפיה היא דוחה את בקשתו להעביר לבחינתה את שמות שלושת המועמדים לכהונה כמפכ"ל קבוע של המשטרה, הודיע השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, כי הוא שוקל שלא להמשיך בהליך למינוי מפכ"ל קבוע למשטרה.

עמדתו של השר ארדן אינה עולה בקנה אחד עם נימוקיו לשכנע את היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, ואת יו"ר וועדת גולדברג השופט בדימוס אליעזר גולדברג, לאשר את ההליך בשל העובדה שמדובר בתקופת ביניים ובמערכת בחירות שלישית בתוך שנה, זאת כאשר בשניים מהארגונים הגדולים מכהנים ממלאי מקום בתפקידים הבכירים ביותר. השר ארדן רצה להימנע ממבוכה כפי שאירע לפני כשנה כשהצביע על המועמד היחיד ניצב משה (צ'יקו) אדרי לכהונה כמפכ"ל, הצעה שנפסלה על ידי הוועדה.


כידוע, פנה השר ארדן אל השופט גולדברג בבקשה לאשר לו להעביר לעיון הוועדה את שלושת המועמדים לתפקיד המפכ"ל ובהם ניצב מוטי כהן מ"מ המפכ"ל הנוכחי, ניצב אלון אסור, סמפכ"ל המשטרה וניצב דורון ידיד, מפקד מחוז ירושלים. השר נימק את בקשתו בכך שהמסמכים שהובאו לעיונו ובדיקות הפוליגרף לא היו מלאים וכן לאור פניות שהועברו ובהן ביקורת על חלק מהמועמדים. 

אלא, שהנימוקים לא הועילו ובדעת רוב החליטה הוועדה לדחות את בקשתו של ארדן ולהורות לו להעביר לעיונה שם של מועמד אחד. הוועדה אימצה את עמדתו של יו"ר הוועדה השופט בדימוס גולדברג שסבר כי אין מקום לחרוג מהנוהל הקבוע ומהטעם לשמו הוקמה הוועדה שכל מטרתה לבחון את המועמדים הסופיים לתפקידים בכירים בארגונים הגדולים והמשמעותיים במדינה.

למרות עמדתה זו, טענו שניים מחברי הוועדה, דניאל הרשקוביץ ומשה טרי, כי חרף נסיבות הקמת הוועדה על ידי הממשלה כבר בעבר היא קבעה כי ניתן לחרוג מהמתווה המוסכם וכך עשתה לשיטתם ב-1998 שעה שלמינוי הרמטכ"ל הוגשו שמות של שני מועמדים מתן וילנאי ושאול מופז. השניים סתרו את עמדתם של השופט גולדברג ופרופ' טליה איינהורן שסברו כי הבאת שמות של יותר ממועמד אחד עלולה לפגוע במועמד אחר שיימצא ראוי ולא ייבחר על ידי השר, כשהם מציינים כי פגיעה בפרטיותם יכולה להימנע באם יסירו את מועמדותם.

בסופו של דבר ולאור העובדה שליו"ר הוועדה ניתן קול כפול החליטה כאמור הוועדה לדחות את בקשתו של ארדן וזאת כדי להימנע ממצב שהוועדה תאבד מערכה ותהפוך מעמדתה כוועדה מייעצת לוועדה ממיינת. בעקבות ההחלטה כאמור הודיע השר ארדן כי הוא שוקל שלא להמשיך בהליך המינוי שכן לדבריו החלטת הוועדה פוגעת בהליך מינוי המפכ"ל. 

"על מנת שלא יווצר מצב, שפסילה של מועמד יחיד שהוגש, תשאיר את המשטרה או את שב״ס ללא מפקד קבוע לתקופה ארוכה נוספת, קיים הכרח לבדוק במקביל מספר מועמדים וכך להבטיח את השלמת המינוי", אמר ארדן, "לא מובן מדוע הוועדה מסרבת לבקשתי ומתעקשת על בדיקת מועמד אחד בלבד. יש לזכור כי היועץ אמנם קבע שאין מניעה להגיש את המועמדים לוועדה, אך באותה נשימה גם ביקש להעביר חלק מהמידע לבחינה ולשיקול הדעת של הוועדה".

עוד הוסיף ארדן ותקף: "לאור זאת, ולאור העובדה שהוועדה אינה פועלת לפי קריטריונים ברורים ולא ניתן לצפות איזה מידע נוסף יועבר אליה מהציבור, כולל על ידי גורמים בעלי עניין, ישנו חוסר וודאות בנוגע לתוצאת הליך האישור בוועדה ולכן בנסיבות המיוחדות הקיימות כיום טועה הוועדה כשהיא מסרבת לבקשה. בלתי נתפס, שוועדה שהוקמה בעבר על ידי הממשלה בכדי לייעץ ולסייע לשרים בהליכי המינוי, הופכת בפועל לגורם שקובע עבור השר את מי הוא יוכל להגיש לבדיקתה. זוהי עוד דוגמא לצורך לחזק את משילות הדרג הנבחר אשר האחריות על המינוי היא על כתפיו״.