היועץ המשפטי לכנסת עו"ד אייל ינון דוחה "מכל וכול" את טענותיהם של שר המשפטים אמיר אוחנה ושל יו"ר סיעת הליכוד, ח"כ מיקי זוהר, על ניגוד עניינים כביכול, הנובע מתפקידה של בת זוגו עמית מררי במשרד המשפטים, בכל הקשור בעיסוק בתיקי ראש הממשלה. במכתב ששלח היום (רביעי) לשר המשפטים כתב עו"ד ינון: "איני עוסק בכל עניין שעמית עוסקת בו במשרד המשפטים, גם אם אינו חקיקה. מעבר לאמור, מלכתחילה לא היה בכוונתי לקחת חלק בדיוני ועדת הכנסת בבקשות החסינות, לא של ראש הממשלה ולא של חה"כ חיים כץ העוסקות, בין היתר, בשיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בהגשת כתבי אישום".

עוד כתב ינון: "בכלל זאת, לא אעסוק גם בהיבטים הפרוצדורליים של ניהול ההליכים עצמם בוועדת הכנסת".  בסיום מכתבו לשר המשפטים הוא ציין: "ארשה לעצמי להביע תקווה כי עובדי ציבור יזכו ליחס מכבד וענייני מהדרגים הפוליטיים הבכירים, גם אם חוות דעתם המקצועית אינה לשביעות רצונם". 

כזכור, אוחנה שלח השבוע מכתב ליועמ"ש הכנסת בו טען כי "קיים ניגוד עניינים חמור", בכך שעו"ד ינון עוסק בנושאים הקשורים לתיקי נתניהו וקרא לו "משוך ידיך מעיסוק במישרין או בעקיפין בתיקי רה"מ". אוחנה הוסיף כי "ככל שתחליט שלא לעשות כן, אבקש מיו"ר הכנסת להורות עליך לחדול מטיפול בעניינים אלו".

כמו כן, השר אוחנה העלה ארבע שאלות ליועץ המשפטי לכנסת:
א. האם דיווחת לגורמים המוסמכים בכנסת על ניגוד העניינים שלך בטרם החלטת לטפל בענייניו של של רה"מ?
ב. האם נכון הפרסום כי שקלת לפסול את עצמך מלעסוק בעניינים אלו, אך בעקבות לחצו של היועץ המשפטי לממשלה חזרת בך?
ג. האם חלקה של בת זוגך בטיפול בתיקי ראש הממשלה השפיע על החלטותיך?
ד. האם שוחחתם בנושא?

על כך השיב היום עו"ד ינון: "לשאלה א' - איני עוסק בענייניו הפליליים של ראש הממשלה ובבחינת שיקול הדעת של גורמי האכיפה ביחס אליו, ולכן לא היה מקום לכל "דיווח לגורמים המוסמכים בכנסת", שאגב כמוך מודעים היטב, ולא מאתמול, לקשר הזוגי שלי עם עמית ולהשתתפותה בצוות שעסק בתיקי ראש הממשלה". 
 
לשאלה ב' - לא. 
 
לשאלה ג' -  לא . 
 
לשאלה ד' - לא . 
 
"אשר לטענתך בדבר הפער כביכול בין הסדרי ניגוד העניינים, הרי שגם בטענה זו אין ממש . איני עוסק בכל עניין שעמית עוסקת בו במשרד המשפטים, גם אם אינו חקיקה", הדגיש ינון.

בנוסף, הוא עו"ד ינון השיב היום גם לח"כ מיקי זוהר בעקבות טענתו, לאחר שינון פרסם חוות דעת הקובעת כי ניתן גם בתקופת פגרת הבחירות לכונן את ועדת הכנסת כדי לעסוק בחסינות נתניהו, כי "קיים חשש כבד לכך שאני נגוע ב"ניגוד עניינים", וזאת בשל תפקידה של בת זוגי במשרד המשפטים".  

"אני דוחה טענה זו מכל וכל . הסוגיות אליהן נדרשתי בחוות הדעת האמורה, כמו גם בחוות דעת קודמת באפשרות הקמתה של ועדת הכנסת (שביחס אליה לא נטענה כל טענת ניגוד עניינים), הן בעניינים פרוצדורליים פנימיים של הכנסת", כתב, "סוגיות אלה אינן נוגעות לבקשות החסינות עצמן או לשיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בהגשת כתב אישום, ועל כן לא מתעורר לגביהן כל ניגוד עניינים עם תפקידה או עיסוקה של בת זוגי". 

הוא הוסיף: "יתרה מכך, בסוגיות פרוצדורליות פנימיות של הכנסת מעין אלה, ליועץ המשפטי לממשלה או לאנשי משרד המשפטים אין עמדה או מעמד, וכך גם מסר בא כוח היועץ המשפטי לממשלה בתגובתו לבג״ץ במסגרת עתירות שהוגשו נגד חוות הדעת הקודמת שלי בעניין הקמתה של ועדת הכנסת".


 
עוד כתב כי "בכל הנוגע לסוגיות הקשורות בבקשת החסינות לגופה, אופן הדיון בה וכן בטענות המופנות כנגד שיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה ,איני מתכוון לעסוק כלל, וזו היתה כוונתי מלכתחילה (כך גם בבקשת החסינות של חה"כ חיים כץ)". עו"ד ינון התייחס בתשובתו לח"כ זוהר גם לעיתוי שבו בחר לטעון את טענת "ניגוד העניינים" וציין כי ח"כ זוהר העלה את הטענה רק לאחר פסום מסקנת חוות הדעת שפרסם "על אף שהעובדות הרלוונטיות לטענת "ניגוד העניינים" ידועות לך זה מכבר". לדבריו העיתוי מעלה תהייה באשר לכנותה של הטענה שח"כ זוהר השמיע.