ועדת ההיתרים החליטה לקיים דיון מחודש בבקשת באי כוחו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לצורך מימון הוצאותיו המשפטיות. חברי ועדת ההיתרים, השופטת בדימוס נחמה מוניץ, השופטת בדימוס שולמית דותן ונציג הציבור ישראל תיק הסבירו כי "לאחר בחינת טיעוני באי כוח ראש הממשלה, הועדה סבורה כי יש בהם כדי להצביע על שינוי נסיבות משמעותי בין הנסיבות שהיו בעת מתן ההחלטות הקודמות לבין הנסיבות הנוכחיות".

כזכור, ב-26 ביוני ניתנה החלטת הוועדה למתן היתרים, במסגרתה נדחתה בקשת ראש הממשלה, להתיר לו לקבל מימון הוצאותיו המשפטיות כתרומה מבן דודו נתן מיליקובסקי ומחברו הקרוב איש העסקים ספנסר פרטרידג'.

"הוועדה סבורה כי שינויי הנסיבות המשמעותיים באים לידי ביטוי בעצם הגשת שלושה כתבי אישום אליהם צורפה רשימת עדים המונה מאות עדים וכן למעלה מאלף קלסרים של חומר חקירה", צוין בהחלטה. "הוועדה נותנת משקל רב לעובדה שבעת הזאת לא ניתן להעריך במדויק את העלויות אלא לשערן כעלויות רבות עד מאוד, על פי מייצגי רוה"מ הערכה היא  של כ-10 מיליון שקלים, לכל הפחות".
 
יש לציין שהבקשה הנוכחית הינה לקבלת מימון אך ורק מספנסר פרטרידג', אשר כבר חתם על הסכם ניגוד עניינים שאושר על ידי היועמ"ש לממשלה, ונתן לראש הממשלה הלוואה בסך שני מיליון שקלים.