ועד עובדי משרד הביטחון הודיע כי הוא עוצר את העבודות הנדרשות במטוס החדש של ראש הממשלה בשל סכסוך עבודה עם האוצר. המטוס, ששופץ במשך כשנתיים בתעשייה האווירית, ערך בנובמבר את טיסת הניסוי הראשונה שלו, ולאחר סדרת בדיקות נוספות נמצאו הליקויים האחרונים הנדרשים לתיקון לפני שיעבור את סדרת האישורים האחרונים.  

במכתב שנשלח מטעם יושב ראש ועד עובדי משרד הביטחון ששון פרץ לעובדי המשרד נטען שלוועד העובדים לא ניתן מענה לסוגיות הקשורות לתנאי העסקה והגדלה נדרשת של מצבת כוח האדם. כן נפגע שכרם של שליחי מערכת הביטחון לחו"ל, ולא מתאפשרים גיוס ואיוש של כוח אדם נדרש.

לטענת ועד העובדים, משרד האוצר מתעלם מהאופי הייחודי של משרד הביטחון לעומת משרדים ממשלתיים אחרים. בוועד העובדים של משרד הביטחון מציינים כי מועצת העובדים אישרה נקיטת צעדים ארגוניים נוספים. ממשרד האוצר נמסר כי בחודשים האחרונים מתקיימים דיונים עם נציגות עובדי משרד הביטחון, וכי "לאור המשאבים המופנים לסוגיית הקורונה, מצופה לגלות אחריות ולא לשבש את עבודת משרד הביטחון".