חברי הכנסת ניר ברקת (ליכוד), יזהר שי (כחול לבן) ומתן כהנא (ימינה) הגישו היום (שני) הצעה לתיקון חוק שתאפשר לחברי הכנסת לוותר על משכורתם באופן חלקי או מלא. לטענתם של השלושה, החוק הקיים שלא מאפשר לחבר כנסת לוותר על חלק משכרו או על שכרו המלא, פוגע בחוקי יסוד של הפרט ובחופש העיסוק, ואין לו "אח ורע" בחוקים אחרים.

"המגבלה של איסור ויתור על שכר קיימת רק לגבי חברי כנסת, נבחרי העם. דווקא אלו שאמורים להיות הראשונים לשמש דוגמה ולהיות זכאים לוותר על שכרם, כולו או חלקו, ולתרום את הכספים לקופת המדינה לטובת הקצאתם לצרכים ציבוריים נדרשים, מופלים לרעה ולא רשאים לעשות כן", נכתב בבקשה.

התיקון המוצע מאפשר לחברי כנסת המעוניינים בכך לוותר על שכרם, כולו או חלקו, וכן על תשלומים נוספים שאינם שכר היסוד, ולהודיע על כך לחשב הכנסת. הוויתור על השכר הנו וולונטרי ואינו מחייב את מי שלא מעוניין בכך, והוויתור יהיה תקף לתקופה או לשיעור, כפי שיבחרו בשנה מסוימת.

ניר ברקת (צילום: יצחק הררי, דוברות הכנסת)ניר ברקת (צילום: יצחק הררי, דוברות הכנסת)

ח״כ ניר ברקת: "זו היא זכות גדולה עבורי לשרת את הציבור ללא קבלת דבר בתמורה. במשך עשור כראש העיר ירושלים השתכרתי שקל בשנה, ובשנה האחרונה אני ממשיך גם כחבר כנסת בדרך זו של נתינה, כפי שאנו מחנכים את הנוער והילדים שלנו להתנדבות למען המדינה והחברה.
כעת צריך להסדיר בדרך המלך את האפשרות של חברי כנסת לוותר על חלק או מלוא השכר, תוך הפגנת דוגמה אישית וכדי לסייע אפילו במעט בתקופה זו".

ח"כ יזהר שי: "מיד עם תחילת משבר הקורונה הודעתי על קיצוץ שליש משכרי ותרומתו לפעילויות חינוכיות בלתי פורמליות עבור הנוער. החוק המוצע יאפשר לכל חבר כנסת שירצה לגלות מנהיגות ודוגמה אישית ולקצץ בשכרו בהתאם ליכולתו ולפרק הזמן שיבחר לעשות כן".

ח״כ מתן כהנא: "משבר הקורונה מציב אותנו בפני מציאות מאתגרת שתחייב אותנו לבצע קיצוצים בתקציב המדינה. בתקופה זו ראוי שגם חברי הכנסת ישמשו דוגמה ויאפשרו קיצוץ בשכרם. המצב יוצא הדופן לפיו רק לחברי כנסת אין אפשרות לקצץ בשכרם אינו הגיוני ואין מתאים מתקופה זו כדי לתקן חוק זה".