מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון - הארכת התקופה לשחלוף דירה עקב משבר הקורונה), התש"ף-2020 של חברי הכנסת שלמה קרעי, מיקי לוי וקבוצת חברי כנסת. 30 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכספים.

לפי ההצעה, אדם שקנה דירה שנייה יקבל הארכה של שישה חודשים למכירת דירתו הראשונה לצורך קבלת דמי רכישה מופחתים בעקבות משבר הקורונה. 

בחוק מיסוי מקרקעין נקבע בהוראת שעה כי אדם שקנה דירה שהיא דירתו השנייה, ישלם דמי רכישה מופחתים אם מכר את דירתו הראשונה עד שנה וחצי מיום רכישת הדירה השנייה.

בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי מי שלא מכר את דירתו הראשונה עד ליום ה' באדר התש"ף (1 במרץ 2020) וטרם הסתיימה התקופה האמורה, יתווספו על יתרת התקופה שנותרה למכירת הדירה, תקופה של שישה חודשים, זאת עקב המשבר הבריאותי–כלכלי שנוצר כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה. בדברי ההסבר להצעה צוין כי  עקב המשבר הבריאותי והכלכלי, רבים נתקלים בקשיים למכור דירותיהם הראשונות ועל כן הוגשה ההצעה.

ח"כ קרעי מסר: "הגענו למשבר של הקורונה ונכנסה תקופת הפטור לתוך התקופה של המיתון, לתוך התקופה שבה אנשים חיו בחוסר ודאות, כולם היו באבטלה ובחל"ת ולא מצליחים למכור את הדירה הראשונה, ואם הם  רוצים למכור יצטרכו להפסיד עליה מאות אלפי שקלים בירידת ערך."

ח"כ לוי הוסיף: ״בחודשים האחרונים פניתי מספר פעמים לרשות המיסים ונפגשתי עם נציגיה כדי למנוע פגיעה במשפרי דיור שעלולים להפסיד את הטבת המס שלא באשמתם בעקבות משבר הקורונה. אני שמח שהרשות נענתה לפניותי".