"חוק הקורונה הגדול", שאושר במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, כאשר 48 הצביעו בעד ו-35 התנגדו, פורסם ברשומות ונכנס לתוקפו בשעות אחר הצהריים. עם זאת, עד ה-10.8.20, תוכל הממשלה להמשיך לעשות שימוש בחוקים שהאריכו את תקנות שעת החירום, כפי שפעלה עד כה.

הצעת החוק, שהוכנה אתמול בישיבה של ועדת החוקה, חוק ומשפט, זכתה לכינוי "חוק עוקף שאשא ביטון". זאת משום שהיא קובעת כי ארבע ועדות של הכנסת יוכלו לדון בדיעבד בצווי חירום שתאשר הממשלה ואף לבטלן בתוך 14 יום, אך ועדת הקורונה אינה בהן. הוועדות שיוכלו לדון בצווי החירום הן ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הכלכלה, ועדת החינוך, התרבות והספורט וועדת העבודה, הרווחה והבריאות. במקרה של חילוקי דעות ועדת הכנסת תחליט מי מבין הוועדות תדון בצווים.

סעיפי החוק:

  • הממשלה תוסמך להכריז על  מצב חירום בשל הקורונה - אם "קיים סיכון ממשי להתפשטות רחבה נגיף הקורונה ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור".

  • תוקף הכרזת החירום ל-45 יום וניתן להאריכה לתקופות נוספות של 60 יום כל אחת.

  • החוק הוא הוראת שעה עד 30.6.2021

  • הממשלה תוכל להתקין תקנות לשעת חירום המגבילות את התנהלות הפרט כולל בבית מגוריו, ברכבו הפרטי ובמרחב הציבורי.

  • תוקפן של התקנות לא יעלה על 28 ימים.

  • תוקפן של תקנות הגבלת הפעילות במרחב הפרטי והציבורי לא יעלה על 14 ימים עם אפשרות הארכה.

  • לכנסת יש  24 שעות כדי לאשר את התקנות. חלפו 24 שעות ללא החלטה התקנות יכנסו לתוקף והכנסת תוכל לאשרן או לבטלן בתוך שבוע-שבועיים.

  • ב"מקרים מיוחדים" עליהם תחליט הממשלה תקנה לשעת חירום תכנס לתוקף מיד.

  • אם הוועדה לא קיבלה החלטה בתום 24 שעות ייכנסו התקנות לתוקפן והיא תוכל לאשר אותן או לדחות אותן בפרק זמן של שבוע או שבועיים.

  • אישור התקנות יוצא מועדת הקורונה ויועבר לוועדת החוקה ולשלוש ועדות נוספות בכנסת. 

החוק המלא:


כאמור, את הזמן שחלף מרגע האישור בקריאה שנייה ושלישית, עד כניסתו לרשומות של החוק, ניצלו בוועדת הקורונה כדי לקבוע שהאטרקציות התיירותיות יפעלו בסופי השבוע, וחדרי הכושר ייפתחו החל מיום ראשון בשעה שש בבוקר, מתוך כוונה לתת לממשלה את הזמן לגבש מתווה לפתיחתם, שייאפשר להגן על הציבור מבחינה בריאותית ולאפשר לענף לפעול.