מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) את "חוק המענקים", שיזמה הממשלה, וקובע חלוקת מענקים חד-פעמיים לאזרחי ישראל, במטרה לעודד את הצריכה ואת התעסוקה ולהניע את גלגלי הכלכלה הישראלית. ההצעה אושרה פה אחד בתמיכת 68 חכים ללא מתנגדים, והיא קובעת כי עבור כל ילד (עד הילד הרביעי) ישולם מענק חד-פעמי בסכום של 500 שקלים, והחל מהילד החמישי - המענק יעמוד על 300 שקלים. תושבי ישראל מעל גיל 18 או נער או נערה נשואים, יקבלו מענק חד-פעמי של 750 ש"ח.

כמו כן, החוק קובע כי תוענק תוספת של 750 ש"ח נוספים למענק, לאוכלוסיות של מקבלי קצבאות וגמלאות שונות המנויות בהצעה. בחוק מציעים לשלול זכאות למענק ותוספת למענק, למעט מענק בעד ילד, מיחיד שחייב במס נוסף בשיעור 3% על הכנסתו החייבת לפי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה בשנת 2018 וכן מיחיד שלא הגיש את דוח 2018. בקשה למענק ניתן יהיה להגיש עד שנה מיום תחילת החוק. כמו כן נקבע, כי לא יתבצע קיזוז בגין חובות כנגד המענקים.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס לאישור מענק הקורונה: "כפי שהבטחתי לכם, הכנסת אישרה עכשיו את תכנית מענק לכל אזרח שיזמתי. הכסף יגיע לחשבונות הבנק שלכם, אזרחי ישראל, כבר בתחילת השבוע הבא. זה עוד צעד שיקל עליכם ויניע את גלגלי הכלכלה שלנו. אנחנו עשינו הרבה צעדים כאלה במיליארדים רבים. התכנית של רשת הביטחון לעסקים ולשכירים, הארכת תקופת הזכאות לדמי האבטלה, החל"ת ועוד צעדים - ויהיו עוד צעדים, כי אנחנו חייבים ויכולים לנצח יחד את הקורונה".

בנוסף אושרה במסגרת החוק, הפחתת מס הרכישה למשקיעי הדירות בחזרה ל-5%. הוראת שעה בנושא הייתה אמורה להסתיים בסוף השנה, לאחר ששר האוצר העלה ב-2015 את מדרגת המס הראשונה ל-8%, הוראת השעה שהובאה לבקשת האוצר מבטלת את הוראת השעה לאלתר.

המוסד לביטוח לאומי הודיע היום כי מענק הקורונה עבור ילדים מתחת לגיל 18 ייכנס ביום ראשון לחשבונות הבנק של מי שמקבלים עבורם את קצבת הילדים הרגילה, במידה והחוק יעבור היום בכנסת. מדובר בפעימה הראשונה בעקבותיה יועברו שאר הכספים לזכאים בפעימות נוספות.
עלות החוק שאושר היא כ-6.7 מליארד שקלים.