מצב החירום נמשך: ועדת החוקה התכנסה היום (שני) כדי לדון בהארכת התקנות לשעת חירום, שעתידות לפקוע הלילה בחצות. בדיון ישתתף סגן שר הבריאות יואב קיש. עם זאת, הוועדה לא תדון על החלטת קבינט הקורונה אמש להטיל הגבלות חדשות, כל עוד לא בוצעו בהן שינויים מהותיים.

יו"ר הוועדה ח"כ אשר אמר לקראת הדיון: "אין מה לדון על החלטות הקבינט כרגע, שרובן ככולן הן לא יותר מקופי פייסט, אין בהן שום בשורה, שום דבר חדש ומסודר, רק העתקה של הארכת תוקפן של ההגבלות. לא לזה ציפינו. אני ממתין לקבל מתווה שיש בו קו מסודר, הגיוני, שיהיה מובן מה רוצים להשיג בכל ההגבלות השונות בכל תחומי הפעילויות, וכפי שסוכם בישיבת הוועדה ביום רביעי שעבר נרצה לראות קריטריון ונהלים צודקים ומובנים גם לגבי כמות המתפללים בבתי הכנסת, רק לאחר שנראה את השינויים הללו הוועדה תוכל לדון בהחלטות הקבינט, לאשרן או לבטלן".

עוד אמר: "הודעתי על כך לשר הבריאות יולי אדלשטיין, וסוכם שהוועדה תמתין לממשלה עד יום ראשון כדי לתת לה את האפשרות למצות את דיוני השולחנות העגולים של פרויקטור הקורונה פרופ' רוני גמזו. ביום ראשון נראה מה יהיו השינויים שיגיעו לקבינט הקורונה, וביום שני הוועדה תתכנס לדון בהם. אם לא נראה שינוי מהותי הוועדה תפעיל את סמכותה, תבטל את מה שיהיה צריך לבטל ותדרוש את השינויים הראויים".

במהלך הדיון אמר אשר לסגן שר הבריאות, יואב קיש: "לא נדון בתקנות שהגיעו מהקבינט עד שהן ישונו, מאבדים את אמון הציבור, אין היגיון במגבלה של 10 אנשים בבית כנסת של 300 מטר!".

סגן השר קיש אמש: "פרופ' רוני גמזו ביקש 20 יום נוספים כדי לסיים את תכניתו כי העבודה לא הושלמה, אבל לדרישת יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר התחייבנו להקדים את סיום המשימה ליום ראשון, ולפחות את הקו המנחה לגבי הגבלת ההתקהלויות וכמות המתפללים בבתי התפילה".