84.4% מהציבור בישראל מותחים ביקורת על חברי הכנסת בעקבות אי־ההיענות של רובם להצעה להוסיף להצהרת האמונים בכנסת התחייבות לנהוג בהגינות. את היוזמה לשינוי שבועת האמונים של חברי הכנסת העלה המרכז להגינות בישראל, בראשות עו"ד אהוד פלג.

כפי שפורסם ב"מעריב", רק 12 חברי כנסת השיבו בחיוב ליוזמה, שלושה נוספים התנגדו ויתר הח"כים כלל לא השיבו. בעקבות הממצאים, נערך סקר בידי מכון המחקר גיאוקטוגרפיה בראשותם של פרופ' אבי דגני וד"ר רינה דגני, עבור המרכז לקידום ההגינות בישראל. הסקר התקיים בקרב מדגם ארצי מייצג של הציבור הישראלי ובדק כיצד חש הציבור לנוכח גישתם זו של מרבית חברי הכנסת.

על פי הסקר, 45.6% מהנשאלים השיבו: "אני לא מתפלא שחברי הכנסת לא מוכנים להתחייב להגינות" ו־38.8% השיבו: "חברי הכנסת לא ראויים לאמון שלי". לעומתם, 7.4% סברו כי "הגינות אינה דרישה הכרחית מחברי הכנסת" ו־4.2% סברו כי "חברי הכנסת נוהגים בהגינות ולכן נעלבו מההצעה וסירבו לתמוך בה".

פרופ' אסא כשר, החבר במועצה הציבורית של המרכז לקידום ההגינות, אמר בעקבות הממצאים: "הרשימה הארוכה של חברי הכנסת שלא מצאו לנכון להתייחס להצעה להתחייב להגינות במסגרת הצהרת האמונים, יש בה בעיניי לפחות, נימה של התנערות החובה לשרת את טובת הכלל, לכבד את האדם ולנהוג על פי עקרונות המוסר והאתיקה. ההתנערות הזאת מביישת את הכנסת ומרחיקה אותה עוד יותר מאמון האזרחים".

את הצעת החוק לקביעת הנוסח החדש של הצהרת האמונים יזם המרכז לקידום ההגינות בישראל. ההצהרה המתוקנת אמורה להיות: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, ולמלא באמונה ובהגינות את שליחותי בכנסת". "הגינות", על פי הצעת החוק, מוגדרת כ"התייחסות לזולת בכבוד, ביושר ובהתחשבות". עוד קובעת הצעת החוק כי ההצהרה תיחתם בחתימת ידו של חבר הכנסת ותיתלה במקום בולט בלשכתו.

מנהל המרכז לקידום ההגינות בישראל, עו"ד אהוד פלג, ציין כי את ההצעה להוספת המילה "הגינות" שלח המרכז לכל 120 הח"כים. לאחר כשבוע נערכה שיחה עם לשכות הח"כים, וכעבור שבועיים נוספים הועברה עוד תזכורת. "90 מלשכות הח"כים אישרו את הקבלה", ציין פלג. לאחר מכן נערך סקר טלפוני על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה, מטעם "מעריב".

משקלול התוצאות עולה כי רק תשעה ח"כים תמכו בהצעת החוק, ושלוש הודעות תמיכה נוספות הגיעו ישירות למשרדי המרכז לקידום להגינות. ארבעה ח"כים התנגדו, 33 בחרו לא להשיב, ו־71 ח"כים התעלמו מהשאלה. 12 הח"כים שהודיעו על תמיכתם בהצעת החוק הם מכל גוני הקשת הפוליטית: סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת), משה אבוטבול וינון אזולאי (ש"ס), אליהו ברוכי ואליהו חסיד (יהדות התורה), אבי דיכטר, עינב קבאלה ואריאל קלנר (הליכוד), תמר זנדברג (מרצ), מיקי חיימוביץ' (כחול לבן) ועודד פורר ואלכס קושניר (ישראל ביתנו).