ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה בבקשה להכפיל את תקופת האבטחה שתינתן לו לאחר סוף כהונתו, כך דווח הערב (שני) בכאן 11. עפ"י הדיווח, ראש הממשלה מבקש להרחיב את תקופת האבטחה שלו, בתום כהונתו, לשני עשורים. על פי הבקשה שהועברה לגורמים רשמיים מטעמו, נתניהו מבקש שאם ראש ממשלה כיהן יותר משתי קדנציות - משך אבטחתו יוארך ל-20 שנה באופן אוטומטי, ללא צורך בבחינה מחודשת.

כאמור, על פי הנוהל הקיים כיום, ראש הממשלה זכאי לאבטחה במשך עשור לאחר תום כהונתו, וזו יכולה להיארך בעוד עשור נוסף אם רשויות הביטחון אכן חושבות שיש הצדקה לכך. הבקשה הועברה לפני מספר ימים, תוך דרישה לכנס את וועדת השרים לענייני שב"כ שעוסקת בנושא. לבקשת נתניהו צורפה בקשה נוספת, להארכת משך האבטחה על ילדי ראש הממשלה החליפי.

ממשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה:  לראש הממשלה אין שום קשר או מעורבות כלשהי בשיקולי האבטחה וזו נקבעת על פי הגורמים הביטחוניים המקצועיים.