בעקבות תחקיר "מעריב": שר הפנים, אריה דרעי, הנחה השבוע את מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, שלמה מור יוסף, להעניק לעולים חדשים, שלא השתקעו בישראל, דרכון לשנה אחת בלבד. בכך מבטל דרעי, באופן מעשי, את החוק שאותו העבירו אביגדור ליברמן וישראל ביתנו, אך לפני כארבע שנים, חוק שפתח פירצה רחבה שבאמצעותה קיבלו עשרות אלפי אנשים, רובם מחבר העמים, דרכון ישראלי, מבלי לעלות ארצה. 

במשך שנים ארוכות נהגה בישראל מדיניות, שלפיה עולה חדש מסתפק בתעודת מעבר, ולא מקבל דרכון ישראלי בשנתו הראשונה כאן, בטרם ישתקע בישראל. הרעיון שמאחורי המדיניות הזו ביקש למנוע מצב שבו מגיעים לישראל אנשים שמדינת ישראל איננה מעניינת אותם, אבל הדרכון הישראלי מעניין אותם,  בין מטעמים עיסקיים, בין מטעמים פליליים. בתחילת שנת 2017, חרף אזהרות שנשמעו מכל גורמי המקצוע, דחפו חברי הכנסת של ישראל ביתנו לשינוי החוק, כך שיאפשר קבלת דרכון ישראלי כבר עם ההגעה לישראל. התוצאות, שנחשפו בתחקיר "מעריב", לא אחרו לבוא. מהר מאד התברר שאחוז גבוה מעולי מדינות חבר העמים בכלל, ועולי רוסיה בפרט, מנצלים את המצב החדש, מגיעים לישראל כדי להצטייד בדרכון כחול לבן, ונעלמים. 

הנתונים שחשפנו לימדו כי כ- 40 אחוזים מהעולים לישראל בשנים 2018-2019 ממדינות חבר העמים, עזבו אותה. רבים מהם עשו את זה בתוך פחות מחודש. בקרב עולי רוסיה, התברר, המצב חמור עוד יותר. בשנים האחרונות, למעלה ממחציתם עזבו את ישראל זמן לא רב אחרי שהגיעו אליה, ולקחו את הדרכון. 

"תיקון החוק", כתב השר דרעי לפרופ' מור יוסף, "הביא לתופעה רחבת היקף של ניצול האפשרות לקבל אזרחות ישראלית מיידית מכוח חוק השבות, אך לשם קבלת דרכון ישראלי, ללא קיום זיקה ממשית אחרת למדינה. גורמי הבטחון אף העלו חשש כי תיקון זה עלול להקל על ניצול לרעה של חוק השבות, למתן תיעוד ישראלי לגורמים שאינם זכאים לכך, ולשם ביצוע פעולות הפוגעות בביטחון המדינה".  כעת, כאמור, החליט שר הפנים, אריה דרעי, לשים סוף לחגיגה. לפני כמה ימים פירסם דרעי תזכיר חוק, שמבטל את החקיקה שהעבירה ישראל ביתנו. עד שהחקיקה תושלם, הנחה שר הפנים את מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה לסתום את הפירצה, ולהפסיק לאלתר הענקת דרכונים ישראליים לכל מי שנוחת בישראל. 

"נקווה", כתב דרעי, "כי נקיטת צעד זה תביא להחלשת התמריץ לעליה לישראל על ידי מי שכלל אינו מתכוון להשתקע בה, ובכך לצמצום התופעה שנוצרה בעקבות התיקון לחוק".