בג"ץ החליט היום (חמישי) על צו מוחלט, המורה לממשלה לפעול להבאתו של מועמד לתפקיד המפכ"ל בפני הוועדה המייעצת לממשלה לעניין מינויים לתפקידים בכירים, "במהירות הראויה". הצו ניתן במסגרת עתירה של עמותת אומ"ץ.

בהחלטה כתבו שופטי בג"צ כי "חלפו בדיוק שנתיים מאז הסתיימה כהונתו של המפכ"ל הקודם רב-ניצב רוני אלשיך. לנוכח חובת הממשלה והגורמים המוסמכים לפעול לאיוש משרת המפכ"ל בהתאם לכללי המשפט המינהלי, ובהינתן עמדת היועץ המשפטי לממשלה על נימוקיה (ומבלי שנעלמה מעיננו עמדתו של המשיב 1 שהובאה במסגרת תגובתו של היועץ המשפטי לממשלה) - ניתן בזה צו מוחלט המורה למשיבים לפעול להבאתו של מועמד לתפקיד המפכ"ל בפני הוועדה המייעצת לממשלה לעניין מינויים לתפקידים בכירים, במהירות הראויה".

במסגרת העתירה של אומ"ץ, היועמ"ש הודיע לאחרונה לבג"ץ כי הוא תומך בהוצאת צו על תנאי, שיחייב את הממשלה לנמק מדוע לא תמנה מפכ"ל במהירות הראויה. 

ממלא מקום מפכ"ל המשטרה ניצב מוטי כהן