הרב רפי פרץ, השר לענייני ירושלים ומורשת, הודיע היום (רביעי) כי הוסדרו חובותיה הכספיים של מפלגת הבית היהודי, בראשה הוא עומד. פרץ הודיע לקראת הבחירות לכנסת ה-24 שיערכו בחודש מרץ כי הוא לא מתכוון להתמודד, ובכך צפוי לסיים את דרכו הפוליטית. 

לפני כחודש אישר מבקר המדינה את הדוח הכספי של מפלגת הבית היהודי עבור הבחירות המוניציפליות שנערכו ב2018. אתמול המדינה העבירה את תשלום רוב ההוצאות של המפלגה מהבחירות המוניציפליות והכסף נכנס לחשבון הבנק. יושב ראש המפלגה הרב רפי פרץ הנחה את גזבר המפלגה לזרז ככל הניתן את תשלום החובות לספקים, ואכן היום כבר הועברו התשלומים בסך של שני מיליון שקלים לספקים השונים.

במכתב ששלח פרץ לנציגי הבית היהודי ברשויות המקומיות כתב: "שמח לבשר, כי לפני כחודש מבקר המדינה סיים את הביקורת תוך מתן המלצה לדו"ח חיובי והיום הגיע התשלום המיועד לחשבון הבנק של המפלגה. כחלק מהטיפול השוטף בניהול המפלגה, הנחיתי את גזבר המפלגה לזרז את תהליך תשלום החובות לספקים במסגרת הבחירות המוניציפאליות ככל שניתן. כפי שהתחייבתי, כבר היום שוגרו הוראות תשלום לכלל הספקים ועד יום חמישי הספקים יראו את התשלום בחשבונות הבנק שלהם".