קרוב לתשעה חודשים אחרי שפקד בנימין נתניהו את בית המשפט המחוזי בירושלים ביום פתיחת משפטו בחודש מאי אשתקד, חזר היום (שני) ראש הממשלה לאולם המשפט  לדיון בנוכחותו ובנוכחות שאר הנאשמים בתיקי האלפים, שבו נדרשו להשיב לסעיפי האישום שהוגשו נגדם. מדובר בבעלים לשעבר של בזק ושל האתר וואלה, בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ', וכן מו"ל "ידיעות אחרונות" ארנון (נוני) מוזס, וכולם כפרו באישומים נגדם. זמן קצר לאחר תחילת הדיון נתניהו הודה לשופטים ויצא מהאולם, לאחר שקרא פתק שקיבל מצוות ההגנה שלו.

במהלך הדיון התובעת הראשית בתיקי רה"מ, עו"ד ליאת בן ארי, הודתה לראשונה כי האישורים לפתיחת החקירה בתיק 4,000 ו-1,000 ניתנו באופן לא מספק. את הדברים אמרה בתגובה לטענות פרקליטי רה"מ, שדורשים לבטל את כתב האישום נגד נתניהו בטענה לליקויים בהליך קבלת אישור היועמ"ש. בהמשך, פרקליטיו של אלוביץ' תקפו את הפרקליטות וטענו שלא קיבלו את רשימת העדים באופן מסודר וכן חומרים נוספים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו כפר באשמה בדיון בבית המשפט. צילום: קונטקט

סנגורו של ראש הממשלה, עו"ד בועז בן צור, הודיע לשופטים כי הוא מבקש לדחות את שלב ההוכחות במשפט בשלושה-ארבעה חודשים. אם בקשתו תאושר, יחל שלב ההוכחות לאחר הבחירות, כפי שדרשו אחדים מחברי הליכוד בימים האחרונים. בית המשפט קבע כי הדבר ידון לאחר שתקבע החלטה בהקשר לטענות אישור היועמ"ש.

הדיון אמור היה להתחיל בשעה 9:00, אולם התעכב בכ-20 דקות בזמן שהמתינו לנאשם נוני מוזס. ראשונים להגיע היו הנאשמים בתיק 4,000 איריס ושאול אלוביץ' מלווים בעורך דינם ז'ק חן. מעט לאחריהם הגיע נתניהו לאולם ולא אמר להם מילה. ראש הממשלה נכנס לאולם בית המשפט מול מצלמות התקשורת כשהוא מלווה בפרקליטיו, עורכי הדין בועז בן צור ועמית חדד, ודוברו עופר גולן. נתניהו התיישב סמוך לחלון - ייתכן שבשל החשש מפני הקורונה - לצידו של עו"ד חדד, והקפיד להפנות את גבו למצלמות כל העת. 

לאחר שכל הנאשמים הגיעו לאולם נכנסו צוות השופטים - רבקה פרידמן-פלדמן, עודד שחם ומשה בר-עם. השופטת פרידמן-פלדמן, ראש הרכב השופטים, הקריאה שמות וזיהתה את הנאשמים. נתניהו ענה "בוקר טוב" לשופטים ואמר להם: "אני מאשר את התשובה בכתב" לפיה הוא כופר באישומים נגדו, וכך עשו גם יתר הנאשמים. כאמור, מעט לאחר מכן ראש הממשלה קיבל פתק ויצא מהדיון באמירת "תודה רבה כבודכם".

איור של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי. איור BIANA ZAKUTNIK

שאול אלוביץ' מגיע לבית המשפט (צילום: ראובן קסטרו)שאול אלוביץ' מגיע לבית המשפט (צילום: ראובן קסטרו)

פרקליט נתניהו טוען: "חקירת הרשות לניירות ערך נגד נתניהו היא פרטיזנית, עצמאית ולא מוסמכת"

הנושא הראשון שעלה לדיון בית המשפט הוא בקשת סנגורי ראש הממשלה לבטל את כתב האישום בשל פגמים באישורים שנתן היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לקיום החקירות. 

לטענת עו"ד בועז בן צור המייצג את נתניהו, לא ניתן אישור לחקירת ראש הממשלה כמחויב בחוק יסוד הממשלה בתיק 1,000 ותיק 4,000 ועל כן על כתב האישום להתבטל. השופטים לא התרשמו מטענותיו והשופט בר עם אמר כי "אין מחלוקת על כך שלא ניתן אישור כזה קונקרטי אבל אדוני מתעלם מכך שיש מזכר חתום על ידי היועץ שאומר אני אישרתי. אדוני מזמין אותנו להכריע באופן תקדימי בדיון מקדמי".

במהלך הדיון עו"ד בן ארי הודתה לראשונה כי האישורים לפתיחת תיק 4,000 ו-1,000 ניתנו באופן לא מספק: "אולי נכון היה שהאישורים היו ניתנים בצורה אחרת אבל כך נוהלו הדברים". היא הוסיפה כי האישורים ניתנו במהלך ישיבות ותועדו בפרוטוקולים אך לא הצליחה להציג מסמך המראה את התיעוד שבמזכר היועמ"ש טוען שאישר בכתב קודם החקירה ולא בדיעבד.

בנימין נתניהו עם עורכי דינו בבית המשפט (צילום: ראובן קסטרו)בנימין נתניהו עם עורכי דינו בבית המשפט (צילום: ראובן קסטרו)

עו"ד בן צור טען כי האישורים שהעניק היועמ"ש לפתיחה בחקירה לא הלמו את פעולות החקירה שבוצעו בפועל והסביר: "בתיק 1,000 יש יש אישור לחקור עניין אחר לגמרי. זה עניין קטגורי. תיק 4,000 יש רסיס שלא מתייחס לחקירה שאי אפשר לתלות עליו את החקירה שנעשה באופן עצמאי על ידי הרשות לניירות ערך. הרשות חקרה במשך חודשים בלי אישור של היועמ"ש. זה עניין מהותי קונסטיטוציוני שנוגע לשיטת המשטר וחוקי היסוד שלנו. זו הפרה כבדת משקל".

השופט בר עם: "אין מחלוקת על כך שלא ניתן אישור כזה קונקרטי, אבל אדוני מתעלם מכך שיש מזכר חתום על ידי היועמ"ש שאומר 'אני אישרתי'". בן צור ענה: "אני מוחה על הפער בין המזכר לבין מה שנעשה בפועל". בר עם תהה: "אדוני רוצה שמבלי ששמענו את הראיות שנבטל את כתב האישום? ואם יבואו גורמי החקירה ויעידו שהיו שיחות טלפוניות שאישרו?".

בר עם הדגיש: "אם המדינה הייתה מסכימה שכל החקירה נעשתה ללא אישור היועמ"ש, לא בכתב ולא בעל פה, אנחנו נמצאים במקום אחר. אבל אם יסתבר שהאישור הזה ניתן במתכונת מסויימת ונמצא מזכר חתום על ידי היועמ"ש "אני אישרתי"? אתה מזמין אותנו להכריע באופן תקדימי בדיון מקדמי".

בן צור חזר וטען: "הרשות לניירות ערך הלכה וחקרה את תיק 1,000 ותיק 4,000 ללא אישור. הרשות רצתה לחקור משהו רחב והיועמ"ש התיר משהו מאוד מצומצם וספציפי. הנושא הזה צריך להתברר עכשיו. אם יש הפרה מתועדת השאלה מה המשמעות של העניין הזה? הלכה חבורת החוקרים וחקרה תיק אחר. אין אישור בכלל והתוצאה היא שמוגש כתב אישום בעקבות חקירה פרטיזנית עצמאית ולא מוסמכת של רשות חקירתית. על זה אנו מלינים".

עו"ד עמית חדד מצוות ההגנה של נתניהו הוסיף: "במזכר שקיבלנו אין בו שום רמז לתיק 1,000 ועדיין היועמ"ש אומר אישרתי. יש פער בנייר עצמו, אין שום אישור לחקור בתיק 1,000, יש אישור לחקור את תיק 2,000. בעצם בתיק 1,000 המדינה מודה פעם ראשונה שמה שכתוב בעמוד 5 במזכר היועמ"ש לא נכון ואין אישור בכתב". 

ליאת בן ארי עם המאבטח (צילום: ראובן קסטרו)ליאת בן ארי עם המאבטח (צילום: ראובן קסטרו)

התובעת הראשית ליאת בן ארי השיבה: "אין דרישה להסכמה בכתב זה אמרנו מהיום הראשון. הדברים נרשמו בתוך פרוטוקולים שתועדו בתוך ישיבות. לא אמרנו מעולם שיש אישור".

ראש ההרכב פרידמן-פלדמן: "אם מעיינים בתוך אותם פרוטוקולים אין שום אישור. האישור לתיק 4000 האישור ניתן הרבה אחרי שהחלה החקירה. הטענה היא שאני מסתכלים על הפרוטוקולים ואנו לא רואים אותם".

בן ארי: "אולי נכון היה שהאישורים היו ניתנים בצורה אחרת אבל כך נוהלו הדברים". השופט בר עם ציין: "אפשר לקבל החלטה על בסיס המזכר והפרוטוקולים".

התובעת בתיק 4,000, עו"ד יהודית תירוש, הגיבה בחריפות לדברים: "מדובר פה בניסיון מאוד מוזר להציג את חקירת ניירות ערך כחקירה לא קשורה לתיק 4,000 היא לא נכונה. מדובר בענף בתוך תיק 4,000 הוא ההטבות שפילבר נתן לבזק ולמה. זה היה הענף שנבדק. הסמכויות של הרשות ניירות ערך בהקשר הזה מאוד ברורות ויש לה גם סמכות נגררת לחקור עבירות שוחד. חברי הציג כאן כאילו עצם העובדה שהרשות חקרה את הבדיקות של תיק 4000 מראה שפעלו ללא אישור. פשוט הרשות חקרו בעבר תיקים שונים שמראים שיש לה סמכות והיא לא זקוקה את המשטרה וחברי יודע זאת היטב וכן זה מכעיס אותי במידה מסוימת כי יש כאן ניסיון לצייר תמונה לא נכונה".

תירוש הוסיפה והסבירה: "היינו שמחים שיהיה תיעוד בכתב אך מאחר שהיועמ"ש לא סבר שהדברים יגיעו עד לראש הממשלה הוא לא התייחס לזה שצריך תיעוד בכתב. תיעוד שלא נעשה כתיעוד מסודר ומכוון תיעוד אז ברור שהוא לא משקף את הדברים כהווייתם ובא ראש התביעה הכללית ואומר אני הייתי שם ואת כל הדברים האלה אני עשיתי".

השופט בר עם סיכם: "מחדלי חקירה זה משהו שאנחנו מעריכים בסוף. לכן הטענה שמורה אבל זה לא משהן שאנחנו מעריכים אותה כרגע. שיש תמונה שלמה אפשר להעריך. לנו אין תמונה כרגע". בן צור הבהיר: "לא ביקשנו ביטול כתב אישום כי אם תיקון כתב אישום".

נתניהו ועורך דינו עמית חדד בבית המשפט (צילום: ראובן קסטרו)נתניהו ועורך דינו עמית חדד בבית המשפט (צילום: ראובן קסטרו)

פרקליט אלוביץ' נגד התביעה: "לא העבירו לנו רשימות עדים מסודרות"

בהמשך עבר הדיון לעסוק בבקשות בעניין רשימת העדים והמסמכים על ידי צוות ההגנה של מוזס ואלוביץ'. עו"ד ז'ק חן המייצג את שאול אלוביץ' טען: "לא יכול להיות שבתיק שמכיל 100 אלף מסמכים שדוחקים בנו ומאיצים בנו ומשסים בנו ואנחנו צריכים להתכונן למשפט כזה מבלי שיש לנו היכולת".

"במקום לקבל רשימת עדים קיבלנו קבוצות עדים, עד היום לא קיבלנו את החוקרים שישובצו בקבוצת העדים הראשונה. אני כמעט 30 שנה במקצוע הזה. אין ולא היה מעולם שיתקיים הליך כזה בלי ישיבה מסודרת שלפני בה מעבירים לנו תיקים וחומרים וסדר עדים. צריך להעביר לנו תיק מוצגים זמן מה מראש". 

ראש ההרכב פרידמן-פלדמן: "זה היה לפני עידן הקורונה. ההנחה הייתה שנתחיל לשמוע הרבה לפני. כל החומר נמצא בידיכם".

עו"ד חן המשיך: "יראו כבודכם כמה נאבקנו על כל פסיק בתיק הזה כדי לקבל מה שבדרך כלל וברוחב לב נותנים דווקא כדי לא לעכב ועל כל דבר אמרו לנו לא. היינו צריכים לערער למחוזי ולעליון ותמיד ספגנו גם בתגובות שלהם הערות ושאנחנו מעיזים להעיר להם אז אנחנו מתחילים לשמוע נהי ובכי על דרישות מהאצולה. לא יהיה כדבר הזה עכשיו. מה שאני מבקש - סיימנו את השלב המקדמי. יקבע דיון (הוכחות) תעבירו לנו רשימת מוצגים לפי כל עד. תעבירו לנו קלסרי החומר וזה יאפשר לנו להתכונן".

חן הוסיף וטען: "הכל נובע מבחירת המאשימה להתחיל בתיק 4,000. הם בחרו להתחיל בתיק 4,000 והם בחרו להתנהל בצורה שהם התנהלו בבקשות שלנו. אם אנחנו לא עושים את זה בצורה מסודרת כל יום שאנו חוסכים עכשיו יעלה לנו בהרבה יותר ימים אחר כך. לכן אנו לא צבקשים טובות אלא לנהוג לפי החוק. עינוי הדין הוא של הנאשמים לא של התביעה. אנחנו גם רוצים להתקדם אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה כשידנו קשורות".

עו"ד רוזן עוזר המייצגת את איריס אלוביץ' אמרה: "הדרך של המאשימה להציג כאילו הכל מתנהל כמקובל וכרגיל היא לא נכונה. בתחושה שלנו המאשימה מערימה עלינו קשיים מיותרים".

ארנון מוזס (מקדימה) ושאול אלוביץ' (צילום: ראובן קסטרו)ארנון מוזס (מקדימה) ושאול אלוביץ' (צילום: ראובן קסטרו)

מאחר שהדיון מתקיים בנוכחות הנאשמים, נסגרו כל צירי התנועה למבנה בית משפט המחוזי כבר משעות הבוקר המוקדמות. סביב בית המשפט ובתוך המבנה עצמו נפרשו כאמור מאבטחיו של ראש הממשלה, מאבטחי בית המשפט וכן כוחות שיטור גלויים וסמויים. מאות שוטרים חסמו את הרחובות שסובבים את בית המשפט לצד פרשים, מסוק משטרתי מרחף מעל האזור, וצלף הוצב על גג משרד המשפטים. 

אחרי שהדיון במשפט נדחה בחודש שעבר בשל הסגר, הפעם הוא מתנהל באולם ששופץ לאחרונה במיוחד לטובת המשפט המתוקשר והורכב למעשה משני אולמות ישנים שאוחדו. צוותי תקשורת מרובים מהארץ והעולם יפקדו את המקום, אך עקב מגבלות הקורונה נשמרו רק שני מקומות לכתבים באולם עצמו. יתר הכתבים ייאלצו לסקר את המשפט מחדר אחר שבו ישודר המשפט במעגל סגור.

אולם בית המשפט המחוזי בירושלים בו נערך משפט נתניהו (צילום: ראובן קסטרו)אולם בית המשפט המחוזי בירושלים בו נערך משפט נתניהו (צילום: ראובן קסטרו)

מפגינים בזמן משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: אבשלום ששוני)מפגינים בזמן משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: אבשלום ששוני)

מפגינים בזמן משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: אבשלום ששוני)מפגינים בזמן משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: אבשלום ששוני)

בדיון היום, שנקרא "דיון מענה", התבקשו הנאשמים להודיע אם הם מודים בסעיפי האישום שהוגשו נגדם או לא. במקרה הזה, כל הנאשמים כבר הודיעו כי הם כופרים באשמה, כך שהדיון אמור להיות טכני וקצר. עם זאת, חלקו הנוסף של הדיון יעסוק בטענות מקדמיות שהגישו סנגוריו של נתניהו - ועל כן הוא עשוי להתארך.

באולם נכחו נציג אחד או שניים של ההגנה מטעם כל נאשם, וכן צוות מהודק של הפרקליטות בראשות התובעת עו"ד ליאת בן ארי. לצדה של בן ארי ישבו עורכי הדין יהודית תירוש, אמיר טבנקין ואסף עיסוק, חברי צוות תיק 4000, ועורכי הדין קרן צבירן והדר וינשטיין מצוות התיקים 1000 ו־2000.

התשובות לאישומים כבר הוגשו בכתב על ידי באי כוח הנאשמים לפני מספר שבועות, והדיון נועד להשלמת התשובות בעל פה, אם יהיה לנאשמים מה להוסיף, או לאישור שיעניקו הנאשמים, החייבים בהתייצבות, לתשובות שהוגשו בשמם.

צוות ההגנה של נתניהו ביקש לקיים דיון בעל פה בבקשות הנוגעות לנספח א' לכתב האישום ולאישור היועץ המשפטי לממשלה לחקירות נגדו. ביום ראשון שעבר קבע בית המשפט כי "בתום הדיון בתשובה לאישום בעניינם של כל הנאשמים, יתקיים דיון בבקשות האמורות שהגישו ב"כ נאשם 1 (נתניהו), שבמסגרתו יוכלו הצדדים להשלים בעל פה את הטיעונים שהגישו בכתב".

סביר להניח שזה מה שיקרה, מאחר שצוות ההגנה טוען כי חלק מסעיפי כתב האישום המתוקן לא הוצגו לנתניהו בחקירה ועל כן הם צריכים להימחק מכתב האישום. בית המשפט כבר הצהיר שבכוונתו להתחיל את דיוני ההוכחות כבר החודש, אם כי הסגר יחזור - הדבר יידחה לחודש הבא. כך או כך, בית המשפט כבר קבע כי מסגרת המשפט תהיה אינטנסיבית יחסית: שלושה דיונים בשבוע.

מפגינים ממתינים מחוץ למעון רה''מ לקראת משפט נתניהו (צילום: בן כהן)מפגינים ממתינים מחוץ למעון רה''מ לקראת משפט נתניהו (צילום: בן כהן)

מפגינים ממתינים מחוץ למעון רה''מ לקראת משפט נתניהו (צילום: בן כהן)מפגינים ממתינים מחוץ למעון רה''מ לקראת משפט נתניהו (צילום: בן כהן)

פעילי המחאה ילוו את נתניהו לבית המשפט; רה"מ ביקש מתומכיו שלא להגיע

בעוד נתניהו קרא לתומכיו לא להגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים, הפעילים בתנועות מחאה נגדו הפגינו בפתח בית המשפט. מוקדם יותר הבוקר מפגינים מארגוני מחאה פרשו מחוץ למעון ראש הממשלה שטיח אדום כדי ללוות את נתניהו לבית המשפט. המפגינים הגיעו עם מטאטאים ופחי זבל כשהם לובשים סרבלים כתומים שעליהם הכיתוב "מנקים שחיתות" ו"שב"ס".
 
מתנועת 'קריים מיניסטר' נמסר: "מצב בו ראש ממשלה מכהן מתייצב בבית המשפט כנאשם הוא כתם שחור על מדינת ישראל ועל הדמוקרטיה שלה. אסור לנו לנרמל את הטירוף הזה. מחדל הקורונה שגבה מעל ל-5000 קורבנות והמיט אסון כלכלי וחברתי על אזרחי ישראל ממחיש שנאשם בפלילים לא יכול לנהל מדינה. היום, יותר מתמיד, ישראל זקוקה לראש ממשלה במשרה מלאה ולא לנאשם שכורת ברית עם כהניסטים כדי להימלט מהדין".

נזכיר כי עם פתיחת משפטו של ראש הממשלה, הפגינו מאות פעילי הליכוד והימין בצפיפות רבה מחוץ לבית המשפט. המפגינים שרו שירי תמיכה, נשאו שלטים וקראו "מושחתים הביתה", "מנדלבליט הביתה" ו"העם דורש צדק משפטי". אז הפגנת התמיכה בנתניהו נמשכה לאורך כל הדיון והסתיימה רק לאחר סיומו.

לקראת תחילת משפטו הקליט נתניהו סרטון קצר שבו הוא פונה לקהל תומכיו וקורא להם לא להגיע לבית המשפט לתמוך בו בשל התפשטות נגיף הקורונה. בסרטון, שהופץ ברשתות החברתיות, אומר נתניהו: "אני יודע שאתם מתכננים להגיע מחר לבית המשפט. אני יודע שאתם רוצים לחזק אותי מול התיקים התפורים והשקריים נגדי. אבל אנחנו בזמן של מוטציה מתפשטת בעולם, גם בארץ, ולכן למען בריאותכם אני מבקש מכם - אל תגיעו מחר".

מפגינים ממתינים מחוץ למעון רה''מ לקראת משפט נתניהו (צילום: בן כהן)מפגינים ממתינים מחוץ למעון רה''מ לקראת משפט נתניהו (צילום: בן כהן)


הפעם שרטטו פעילים במחאה נגד נתניהו בדף איוונט בפייסבוק מפה המראה את הדרך מבית ראש הממשלה ברחוב בלפור לעבר בית המשפט המחוזי, וכתבו: "כבר כמעט שנה אנחנו מרעישים לנתניהו בבלפור. מחר הוא גם יראה אותנו. נלווה אותו בדרך לדיון במשפטו בנקודות המסומנות במפה. נעמוד בצד הדרך עם דגלים, שלטים ומגפונים, ולא נפריע לשיירה לעבור בדרכו לדיון".

מתנועת "חקירה עכשיו" נמסר: "היום יעמוד הנאשם בפלילים על רגליו, לאחר דחיות, השהיות וניסיונות אין־ספור לעצור את משפטו. מדובר בעבירות החמורות של שוחד, מרמה והפרת אמונים. המילים הפותחות את כתב האישום הן 'מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו'. אנחנו מדינת ישראל, ואנו נפגין היום למען שלטון החוק, שהכל צריכים להיות שווים בפניו".