ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות חבר הכנסת חיים כץ אישרה היום (שלישי) הצעת חוק ממשלתית שתאפשר העברת מידע על מתחסנים במטרה לעודד את הציבור להתחסן. הוועדה אישרה את הצעת החוק לקראת קריאה שניה ושלישית, לאחר שאתמול היא אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ברוב של 21 תומכים מול שישה מתנגדים.

עם זאת, בעקבות שינוי שביצעה הוועדה, משרד הבריאות לא יעביר את פרטי המתחסנים בשתי מנות. יו"ר הוועדה חיים כץ התייחס לחוק באומרו כי "מקווה שבשלב הבא יגידו למי שלא התחסן - 'אל תבוא לעבודה'. אם כך היה, היינו יוצאים מזה ולא היינו יפי נפש"

על פי ההסדר, המוצע כהוראת שעה לשלושה חודשים, יורשה משרד הבריאות להעביר מידע על מי שלא התחסן לרשויות מקומיות, למשרד החינוך ולגורמים במשרד הרווחה המפעילים מוסדות טיפוליים. המידע יועבר במטרה לאפשר לגופים אלה לעודד אנשים להתחסן, בין היתר באמצעות פנייה אישית, בירור הסיבות לאי התחסנות וסיוע בהנגשת המידע והחיסון עצמו.

עו"ד ענת מימון, היועצת המשפטית של הוועדה, הסבירה כי המידע שיועבר יכלול שם, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון. לגבי מי שקיבל רק מנת חיסון אחת ולא הגיע בזמן לקבל את המנה השנייה, יועבר גם מועד קבלת מנת החיסון הראשונה. כמו כן הבהירה כי הנוסח מדבר על מי שרשאי להתחסן, כלומר בוגרים בלבד והסבירה כי לאדם שפנו אליו לצורך עידוד התחסנות ניתנת אפשרות לבקש להסיר עצמו מהרשימות ולבקש שלא יפנו אליו שוב.

ח''כ חיים כץ בוועדת העבודה (צילום: דוברות הכנסת, דני שם טוב)ח''כ חיים כץ בוועדת העבודה (צילום: דוברות הכנסת, דני שם טוב)

ח"כ קארין אלהרר מיש עתיד, הביעה הסתייגויות מסוימות מהצעת החוק: "אני בעד התחסנות וקוראת לכולם ללכת להתחסן, אבל הצעת החוק מותירה הרבה סימני שאלה. הרי העברת המידע כשלעצמה איננה מעודדת התחסנות. אני רוצה לדעת בדיוק מה מתכוונים לעשות עם המידע? האם מתכוונים לעשות שיימינג לאנשים? למנוע מאנשים לעבוד? האם יעבירו את המידע בלי שיודעים מה יעשו איתו? צריך לחדד את הדברים".

פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור ומי שהיה עד לא מזמן מועמד פוליטי ברשימת תל"ם, אמר כי "אני כמובן בעד התחסנות ולרשויות המקומיות יש תפקיד חשוב בעידוד התחסנות ברמת העיר, השכונה, על פי נתונים סטטיסטיים. אבל ברמת הפרט זה התפקיד של הרשויות הרפואיות. אם אדם לא רוצה להתחסן מתוך חששות רפואיים זה צריך להיות בינו לבין הרופא שלו, קופת החולים שלו ואני אכן מצפה שכל אדם שלא התחסן יקבל טלפון מקופת החולים שלו. אבל אנשים לא צריכים להסביר למה לא התחסנו לאדם זר שמתקשר אליהם ושואל שאלות. הם ירגישו שהמידע האישי שלהם חשוף ותהיה פגיעה באמון, שהוא המפתח להביא אנשים להתחסן".

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי מהנתונים שבידי משרד הבריאות עולה כי קיימים עשרות אלפי אנשים, כשני אחוז מהמתחסנים, שקיבלו את מנת החיסון הראשונה אך לא הגיעו לקבלת המנה השנייה בחלוף 25 ימים, בלי ציון סיבה ידועה או קביעת תור למנה השנייה.

להערכת המשרד מדובר בקבוצה של אנשים שכדי להביאם לקבל את מנת החיסון השנייה יש לפעול במרה האישית להבנת הסיבות להימנעותם מקבלתה ולפתרון בעיות ככל שיש כאלה.

המשמעות האפדמיולוגית של התחסנות במנה אחת בלבד לא ידועה עדיין ויש חשש שרמת החסינות הנמוכה יותר שמקנה חיסון במנה אחת עלולה לתרום ליצרה או להפצה של וריאנטים חדשים לנגיף הקורונה.

לכן קיימת חשיבות לחיסון של כל מי שיכול להתחסן, כדי להגיע לרמת חסינות גבוהה ולצמצם ככל האפשר הפצת וריאנטים חדשים. בשל כך ובשל הירידה המסוימת במספר המתחסנים מוצע להקנות למשרד הבריאות כלים שיסייעו בעידוד ההתחסנות באופן ממוקד ויעיל ביותר.

לשם כך מוצע לעגן בסעיף 20ט' לפקודת בריאות העם הסדר שיאפשר למנהל הכללי של משרד הבריאות להעביר מידע מזהה ופרטי קשר על מתחסנים ועל מי שטרם התחסנו, או התחסנו באופן חלקי, לגורמים שיבקשו מידע כזה, בשלב זה רק הרשויות המקומיות ביחס לתושביהן ומשרד החינוך ביחס לצוותי חינוך.

מדובר בגורמים שיכולים לסייע למשרד הבריאות לעודד אנשים להתחסן, למשל באמצעות פנייה פרטנית לבירור סיבת אי החיסון או בהצעת שירותי סיעוד בהגעה למקום החיסון וכדומה.

עוד מוצע, להסמיך את המנהל לדרוש ממוסדות רפואיים ומגופים ציבוריים מידע מזהה ופרטי קשר של אנשים שהתחסנו או שרשאים להתחסן. מידע זה דרוש למשרד כדי לקדם את מבצע החיסונים הלאומי ולעודד את הציבור להתחסן, למשל אנשים שקופות החולים לא מצליחות להישג, ולהפיק למתחסנים תעודות מתחסן.

בהצעת החוק מוצעות הוראות בנושא אופן העברת המידע, הרשאות הגישה למידע, שמירת סודיות המידע ומחיקת המידע שהועבר למקבלי המידע עם תום הצורך בו. מוצע לקבוע את ההסדר כהוראת שעה לשלושה חודשים, זמן שיאפשר למשרד הבריאות לבחון אם העברת המידע בהתאם לו אכן משיגה את התוצאות הרצויות בעידוד הציבור להתחסן.

לגבי העברת מידע הנוגע לצוותי חינוך העובדים באופן צמוד עם תלמידים, שרובם המכריע יהיה לא מחוסן בטווח הזמן הנראה לעין, נכתב בהצעת החוק כי המידע יועבר למנהל הכללי של משרד החינוך. משרד החינוך יוכל לעשות שימוש במידע שיקבל, לבקשתו, על התחסנות הצוותים, כדי לפעול באופן ממוקד לעידוד חברתי של צוותי חינוך שטרם התחסנו או שלא השלימו קבלת שתי מנות החיסון – להתחסן.