מליאת הכנסת אישרה היום (שני) את הצעת חוק יסוד: ההתגברות של מיקי זוהר, אליה הוצמדו הצעות של שלמה קרעי ומיכאל מלכיאלי. 41 ח"כים תמכו בהצעה אל מול 30 שהתנגדו, וההצעה תעבור לועעדה המסדרת, מאחר שטרם הוקמה ועדת חוקה. 

לפי החוק, הכנסת תוכל לחוקק חוק שבית המשפט לא יוכל לבטל או לשנות אם החוק נחקק ברוב של חברי הכנסת ונקבע בו כי יהיה תקף למרות חוקי יסוד אחרים שעלולים להתנגש בו. הוראה כזו תהיה תקפה עד לחלוף שנתיים מתחילת כהונת הכנסת שלאחר חקיקתה, והכנסת הבאה תוכל להחליט להאריכה לתקופה בלתי מוגבלת.

עוד נכתב כי מוצע לקבוע בחוק יסוד: השפיטה, כי רק לבית המשפט העליון תהיה סמכות ייחודית לדון בתוקפם של חוקים ובהתאמתם לחוקי היסוד השונים. החלטה בעניינים אלו צריכה להתקבל בהרכב מלא של בית המשפט העליון ורק אם כל שופטי ההרכב הסכימו בבירור כי החוק הנדון סותר הוראה ששוריינה בחוק יסוד.

בדברי ההסבר נכתב: "אם תתקבל הצעת החוק, תימנע כניסתו של בית המשפט העליון אל תוך הוויכוח הפוליטי במדינת ישראל וכך יתחזק העיקרון הדמוקרטי לפיו כל רשויות השלטון במדינה כפופות לרצונו של הריבון, העם, ועקרון שלטון החוק בכל רשויות השלטון".

בית המשפט העליון (צילום: הדס פרוש , פלאש 90)בית המשפט העליון (צילום: הדס פרוש , פלאש 90)

בתגובה לאישור ההצעה, זוהר בחר לתקוף את יו"ר ימינה נפתלי בנט ואת גדעון סער, ובסיפא של דבריו התייחס להצעת החוק: "הצעות החוק שעולות כאן היום מוכיחות לכולנו שממשלת ימין היא דבר אפשרי והיא דבר הכרחי". 

בנט הגיב לאישור במליאה באומרו כי "במסגרת המשא ומתן היו רק שתי דרישות שראש הממשלה סירב להן, הסדרת ההתיישבות הצעירה ופסקת ההתגברות".