חברת הכנסת תמר זנדברג (מרצ) הגישה הצעת חוק לפיה אדם שינסה לשדל קטין לחזור בתשובה יסתכן במאסר של שישה חודשים. בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "לנוכח ריבוי מקרים בהם גופים דתיים שונים בישראל משדלים קטינים לחזור בתשובה, בין היתר באמצעות פעילות והפצת חומר הכולל איומים בבתי ספר, מוצע לאסור בחוק העונשין פעולות ישירות או עקיפות של מי שפועל מטעם גופים כאלה במטרה לשדל קטינים לחזור בתשובה".

עוד נכתב, כי "מבחינה מעשית, שידול לחזרה בתשובה דומה לשידול להמרת דת, שהאיסור עליו קבוע בסעיף 368(ב) לחוק העונשין. ההצעה מתייחסת לשידול קטין, שבדרך כלל דעותיו ואמונותיו מגובשות פחות משל אדם בוגר, לשנות את אמונתו ולהפוך מאדם חילוני לדתי, דבר שמן הראוי שישקול בינו לבין עצמו ללא כל לחץ או פיתוי חיצוניים".

הצעת החוק עוררה את זעמו של יו"ר עוצמה יהודית חבר הכנסת איתמר בן גביר, שפנה בתגובה ליו"ר ימינה ואמר: "נפתלי, עוכרת ישראל זנדברג שרודפת את כל מה שקדוש לעם ישראל תהיה שרה בממשלה שלך?".

ח"כ בן גביר הוסיף: "בנט תתעורר לפני שממשלת השמאל בתמיכתך תרדוף ותפגע ביהדות והמסורת עליה מסרו אבותינו את נפשם במשך הדורות".