בקואליציית השינוי משקיעים מאמצים כבירים כדי להגיע אל מעמד השבעת הממשלה, אבל כבר עכשיו ברור שמחכה לה מלאכה קשה במיוחד, כולל מימוש החלטות קודמות. המרכז להעצמת האזרח ביצע בדיקה של כל החלטות הממשלה החשובות שטרם יושמו או שדורשות התייחסות מחודשת, והעלה את הרשימה הבאה:

  • מאבק בנגע האלימות במשפחה: הממשלה הציגה תוכנית לאומית למיגור התופעה שכתבה ועדת מומחים, והקימה ועדת מנכ"לים ליישומה. אלא שתוכנית זו לא יושמה במלואה והתקציב המלא הנדרש לה לא הוקצה. בממשלה הנוכחית עברה החלטה נוספת ובמקום לקדם את הנושא הוקמו שוב צוותים וועדות, אבל לא הוקצה הכסף הנדרש. גם החלטות על הקמת מערך למיגור תופעת הפוליגמיה ומערך למיגור הסחר בבני אדם טרם יושמו במלואן. 
  • צמצום מספר תאונות העבודה: החלטה 3382, שעיקרה יצירת מנופים כלכליים על יזמים לצמצום התאונות, עדיין אינה מיושמת.
  • ההחלטה 4079 בדבר היערכות ישראל להסתגלות לשינויי אקלים: ההמלצות לממשלה ותוכנית הפעולה הלאומית מיושמת חלקית בלבד. יצירת תוכנית פעולה להיערכות ישראל לשינויי אקלים מתנהלת בעצלתיים בשל מחלוקות מהותיות בין המשרד להגנת הסביבה לבין משרדי האוצר, האנרגיה ומשרד ראש הממשלה.

הממשלה היוצאת, שכיהנה שנה בלבד ולמעשה לא תפקדה במלואה אחרי כמעט שנתיים של ממשלת מעבר, משאירה גם תוכניות חומש גדולות שמתקרבות לסיומן:

  • שילוב יוצאי אתיופיה: מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית הובאה במסגרת תוכנית גדולה מ־2015. ביוני 2020 הוארכה פעילותו של מטה היישום עד יולי 2021 והוחלט כי יש להציג בפני הממשלה הערכת מצב לגבי ביצוע הפעולות ולגבש המלצות לתוכנית המשך.
  • פיתוח הצפון: התוכנית לקידום כלכלי של מחוז הצפון ונקיטת צעדים משלימים לעיר חיפה יושמה באופן חלקי.
  • קידום אוכלוסיית המיעוטים: פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי של המיעוטים הסתיימה והוארכה עד לסוף 2021. גם תוכנית לפיתוח כלכלי־חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב מתקרבת לסיומה ותוכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים הסתיימה ולא הוארכה. 

ישנן גם החלטות של הממשלה היוצאת שמחליפתה תיאלץ ליישם בעצמה כגון תמיכה בפיתוח כפרי נוער עבור נוער נושר בסיכון, תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות, ביישובי עוטף עזה ואשקלון, יישום תוכנית חומש למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, טיפול במחסור הקשה במטפלים ביחס להזדקנות האוכלוסייה, שעדיין לא החלו ליישמו, המשך יישום התחרות ושיפור השירות בענף התחבורה הציבורית ועוד. 

מיכל ש. צדוק, מנכ"לית המרכז להעצמת האזרח, אומרת: "הבחירות מאחורינו והטיפול בכל הבעיות החמורות שהחברה הישראלית ניצבת בפניהן עוד לפנינו, והן דורשות טיפול מיידי. הרבה מאוד תוכניות חומש והחלטות ממשלה בנושאים קריטיים ממתינות לממשלה הבאה, שתטפל בהם בהקדם האפשרי. אנחנו מקווים שלא נצטרך להגיע לבחירות חמישיות, לפחות לא בארבע השנים הקרובות, ושתושבע ממשלה שתעניק טיפול מיידי לנושאים הדחופים".