מפלגות האופוזיציה תכננו מהלך נוסף שנועד להביך את הקואליציה, כאשר הניחו היום (חמישי) על שולחן הכנסת הצעת חוק-יסוד: ההגירה לישראל. לדבריהם, ההצעה תקבע לראשונה בחקיקת יסוד את הקווים הכללים בנוגע לכניסה לישראל, למי יהיו נתונות הסמכויות לאסור כניסה לישראל, הדרך בה ניתן יהיה לאסור כניסה לישראל, וכן הדרך בה ניתן יהיה לשלול את אזרחותו של תושב ישראל או אזרח ישראלי.

נציגי האופוזיציה מסרו כי "השיקול הביטחוני מחייב לקדם את חוק יסוד ההגירה. מצפים מכל גורם ציוני לתמוך ולשים את ישראל לפני כל שיקול קואליציוני". מטעם מפלגת הליכוד נמסר: "האופוזיציה תקדם את חוק הימין בעניין בלימת ההגירה הערבית לישראל". בין סעיפי הצעת חוק היסוד המוצע נקבע כי אין זכאות לקבלת מעמד תושבות ארעית, תושבות קבע או אזרחות בישראל, אלא מכח חוק; שר הפנים יקבע בתקנות, באישור ועדת הפנים, את הכללים לכניסה לישראל; אדם שאיננו אזרח או תושב ישראל לא יוכל לפנות לערכאות על מנת לקבל אישור כניסה לישראל; מדינת ישראל תרחיק מישראל את מי שנכנס למדינה בניגוד לחוק או ששוהה בישראל בניגוד לחוק, המדינה תעודד עזיבה של שוהים בלתי חוקיים, גם אם מסיבות שונות אין יכולת להרחיקם.

בנוסף, מוצע כי מדינת ישראל מוסמכת לקבוע כי כספים, מכל מקור שהוא, המגיעים לשוהה בלתי חוקי, יוחזקו, כולם או מקצתם, בנאמנות על ידי מדינת ישראל ויינתנו לשוהה הבלתי חוקי, רק לאחר שיעזוב את מדינת ישראל, וכי כנסת ישראל רשאית לקבוע בחוק מקרים בהם תישלל תושבות או אזרחות ישראלית.

בתוך כך, מוקדם יותר היום שר הביטחון בני גנץ פנה היום ללשכת נתניהו, וביקש ממנו לפעול למען הארכת חוק איסור איחוד משפחות. בנוסף, הנחה גנץ את יו"ר סיעת כחול לבן איתן גינזבורג לפעול מול יו"ר הקואליציה עידית סילמן, לגיוס מלא של כלל המרכיבים הציוניים, בכדי לוודא שישנו רוב לחוק.