ראש הממשלה נפתלי בנט ושר הביטחון בני גנץ אישרו הלילה (חמישי) באופן סופי את הסכם הפשרה להסדרת המאחז אביתר. אתמול הסכימו תושבי המאחז להסדר, על פיו הם יפנו את בתיהם עד יום שישי בשעה 16:00. לאחר הפינוי, המדינה תבחן את מעמד הקרקע שעליה נבנה המקום נבנה.

אמש בשעת לילה מאוחרת לאחר שהסתיימו כל ההליכים המשפטיים והמקצועיים הוציא מזכיר הממשלה שלום שלמה לראש הממשלה נפתלי בנט, לסגן ראש הממשלה ושר הביטחון בני גנץ, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, את המתווה החתום על ידו. 

ההסכם כולל את הפרטים שסוכמו עם תושבי אביתר. בין השאר נכתב בהסכם כי כלל האזרחים השוהים במקום, יעזבו את המקום באופן עצמאי עד יום שישי הקרוב בשעה 16:00. תכולת המבנים הקיימים במקום תפונה ובאחריות המועצה לנעול את המבנים כשהם ריקים עד ליום 9.7.21. הצבא יבטיח באופן מיידי נוכחות רציפה של כוח במקום, באופן ובהיקף שיקבע ע"י המפקד הצבאי ולפי הדין. מערכת הביטחון תבצע הליך של סקר קרקע במקום והוא יושלם במהירות האפשרית. במקביל תוכן הצעה עקרונית לתכנית מתאר.

עוד נקבע, כי מיד בתום הליך הסקר, האדמות שיימצא כי ניתן להכריז עליהם כאדמות מדינה, יוכרזו, והשטח שימצא מחוץ להכרזה יפונה. צו התיחום וצו בדבר סילוק מבנים חדשים, לא ימומשו עד מועד זה. לאחר פינוי המבנים שימצאו מחוץ להכרזה הם יבוטלו.

כמו כן בהקדם האפשרי לאחר ההכרזה הראשונית על השטח כאדמת מדינה, ובכפוף להשלמת ההליכים התכנוניים הנדרשים ולכל דרישה שבדין, תתאפשר הקמת ישיבה ומגורים נלווים לה ולמשפחות צוות הישיבה. לשם כך יעשה ככל הניתן שימוש בצו תכנון מיוחד.

הסכם הפשרה לפינוי המאחז אביתר (צילום: ללא קרדיט)הסכם הפשרה לפינוי המאחז אביתר (צילום: ללא קרדיט)

בנוסף לאחר השלמת ההליכים הקרקעיים והתכנוניים הנדרשים, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכלל אישורי הממשלה הנדרשים, המדינה תאפשר נוכחות קבע אזרחית במקום. אופיה המדויק ייקבע בתיאום בין ראש הממשלה, שר הביטחון וראש המוא"ז שומרון.

אמש בשעת לילה מאוחרת אישרו תושבי אביתר את מתווה הפשרה הסופי להסדרת אביתר. זאת לאחר שראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן הביא בפני התושבים את ההסכם יחד עם ראשי תנועת נחלה דניאלה ויס וצבי אלימלך שרבף ויו"ר תנועת אמונים צבי סוכות. 

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ויו''ר תנועת נחלה צבי אלימלך שרבף  (צילום: רועי חדי)ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ויו''ר תנועת נחלה צבי אלימלך שרבף (צילום: רועי חדי)

דגן בירך על החתימה ואמר: "התקבלה החלטה לא פשוטה עבור שני הצדדים. מתוך האתגר והקושי נצא מחוזקים יותר באביתר ובבניין הארץ, המתווה שסוכם הוא לא מתווה החלומות שלנו אולם כל צד בא בו לקראת השני למען אחדות ישראל בימים קשים אלו של פילוג בעם. ההסכם הזה מחייב אותנו לצעדים לא פשוטים". 

צבי אלימלך שרבף, יו"ר תנועת נחלה: "הגענו להר הטוב הזה להוסיף התיישבות יהודית, יש לנו צער גדול שבזמן שממשלת ישראל לא מטפלת בבנייה הערבית היא מוצאת את האנרגיות להרוס יישוב יהודי. ע"מ למנוע הרס המקום באופן מוחלט החלטנו לקבל את המתווה ואנו מאמינים שמתווה זה יקדם התיישבות יהודית ממלכתית על ההר ובעז"ה יהיה פתח להתיישבות יהודית רחבה בכל מרחבי יהודה ושומרון"

דניאלה ויס הוסיפה: "קיבלנו את ההחלטה הנכונה לעם ישראל וארץ ישראל. העוצמות של תושבי אביתר מקרינות על האוירה הציונית".