פשרה בתביעת הדיבה: יאיר נתניהו וקרן וקסנר הגיעו להסכם פשרה שהתקבל על ידי בית המשפט, לפיו נתניהו יתנצל בחשבון הטוויטר שלו על דברים מכפישים שכתב נגד הקרן ואף ימחק אותם ויקרא לאחרים לעשות כן. 

במסגרת הסכם גישור שקיבל תוקף של פסק דין נתניהו הודה שאמירותיו המשמיצות כלפי הקרן היו פוגעניות, לא נכונות ולא ראויות והתחייב שלא לחזור עליהן. הוא אף הסיר את כל הפרסומים הפוגעניים והוא קורא לאחרים לעשות כמוהו ולמחוק את פרסומיו. עוד התחייב נתניהו שלא לחזור על תוכן הפרסומים בכל פלטפורמה שהיא וכן למחוק כל פרסום שלא הוסר, ככל שימצא כזה.

במסגרת ההסכם נתניהו התחייב לפרסם את ההתנצלות הבאה: "במהלך החודשים מרץ – יוני 2020 פרסמתי ברשתות החברתיות פרסומים פוגעניים כלפי בוגרי קרן וקסנר. לאחר שבדקתי את עצמי, ונוכחתי ברקע של בוגריה, אני סבור כי אמירותיי בפרסומים אלה לא היו נכונות, לא ראויות ואני מוצא לנכון להתנצל עליהן. אני הסרתי פרסומים אלה, וקורא גם לאחרים שלא לפרסם דברים דומים ולהסיר כל העתק של פרסום שלי".

מטעם התובעים נמסר: "יאיר נתניהו במשך תקופה פירסם והפיץ שקרים חמורים במהותם, קיצוניים בלשונם, והטיל רפש בעשייתו של כל אחת ואחד מבוגרי התוכנית. מדובר בבכירים בשירות הציבורי שיצאו ללמוד במוסד אקדמי מהטובים בעולם במטרה לחזור ולשרת את הציבור. דברי הדיבה שפורסמו על ידי יאיר נתניהו גרמו לנזק ממשי. ידע כל מי שמפרסם דברי שקר והסתה כלפי משרת ציבור שהוא צפוי להיתבע לדין – יהא זה אדם או ארגון - ויבחן את דבריו בטרם פרסום ולא אחרי הגשת כתב תביעה. לא נהסס להגיש תביעות נוספות כלפי כל מי שימשיך להפיץ אודותינו שקרים."  

כזכור, את התביעה בסך מיליון שקלים בגין הוצאת לשון הרע הגישו 74 בוגרי הרווארד שלמדו במלגת קרן וקסנר בשל ציוצים מכפישים שפורסמו על ידי נתניהו ברשתות החברתיות ואשר צוטטו והודהדו על ידי אחרים. במסגרת ההליך ביקש יאיר נתניהו לסלק את התביעה על הסף בטענה שקבוצה אינה יכולה להגיש דיבה, בקשה שנדחתה על ידי בית המשפט.

רק לפני שבועיים חויב יאיר נתניהו בתשלום פיצויים בתביעת דיבה אחרת כנגדו שהגיש עורך וואלה! לשעבר, אבי אלקלעי, בסכום של 250 אלף ש"ח, בית משפט השלום בתל אביב חייב את נתניהו, שלא הגיש כתב הגנה לתביעה, בהוצאות בית משפט בגובה של כ-30 אלף שקלים לטובת התובע, כעונש "טכני".

בהחלטה נכתב עוד: "המבקש (נתניהו) לא הרים את הנטל להוכיח כי לא נמסר לו (כתב התביעה) ואף לא לטעת ספק בדבר מסירתו כדין לשוכני מעון ראש הממשלה ובכללם המבקש". לוי, כאמור, דחתה את בקשתו של נתניהו וחייבה אותו בהוצאות בית משפט בגובה 29,250 ש"ח לצד ריבית והצמדה".