בית המשפט העליון קבע היום (חמישי) כי הדיון בעתירה לבג"ץ שהגישו חברי כנסת מהאופוזיציה נגד הקואליציה והתנהלותה בעניין הרכב וועדות הכנסת הקבועות ישודר בשידור חי. הדיון צפוי להתקיים ביום שני הבא, ה-9 באוגוסט. 

השופטים כתבו בהחלטתם: "לאחר שלא הובעה הסתייגות מטעם מי מהצדדים לעתירה, אנו מורים בהתאם לסמכותנו לפי חוק בתי המשפט כי הדיון בעתירה יצולם וישודר בשידור ישיר באמצעות לשכת העיתונות הממשלתית, וזאת במסגרת הפרויקט הניסיוני להעברת שידורים ישירים של דיונים נבחרים בבית המשפט העליון".

כזכור, העתירה הוגשה בטענה שחלוקת הוועדות מנוגדת לחוק, ובה התבקש בית המשפט לתת מתן צו על תנאי וקיום דיון דחוף בנושא. בעתירה נכתב כי על פי הנהלים, "הרכבי וועדות הכנסת הקבועות ישקפו את הרכב סיעות הכנסת בהתאם לגודלן היחסי".

על כן טוענים בעתירה כי החלטת הכנסת המביאה לרוב ניכר של הקואליציה בוועדות השונות "מנוגדת להוראות חוק הכנסת ותקנונה, בנסיבות העניין גררה פגיעה קשה בערכים המהותיים המונחים ביסוד שיטת המשטר הישראלית".

עוד צויין בעתירה כי "נציגי סיעות האופוזיציה באו בדברים עם נציגי סיעות הקואליציה, כדי שהקואליציה תפעל לשינויה, כך שתעלה בקנה אחד עם הדין. ניסיונותיהם הרבים לא נשאו פרי, וכפועל יוצא מזה חודש ומחצה פעילותן של ועדות הכנסת אינה מתקיימת כסידרה".