ועדת הכספים בראשות ח"כ אלכס קושניר, אישרה הבוקר (ראשון) החלת הכללים שנקבעו בשירות המדינה על עובדי הכנסת, במסגרתם יוכלו הגורמים המוסמכים בכנסת לבקש מעובדי הכנסת, מידע לגבי קיומו של תו ירוק או הצגת אישור בדבר בדיקת קורונה שלילית, על מנת לאפשר את המשך פעילותה הסדירה של הכנסת. הנחיות דומות יוצאו לעניין יתר באי הבית, למעט חברי הכנסת. 

יועמ"ש הכנסת וועדת הכספים, עו"ד שגית אפיק הציגה את התקנות וציינה: "למעשה מאז פרוץ מגפת הקורונה, הכנסת פעלה כמוסד, עקב לצד אגודל לאור תקנות הקורונה שנקבעו בכנסת, וכך הוחלו מגבלות שונות ביחס לכנסת, שהיו קשורות בתו הירוק, בתו הסגול, מספר נוכחים בחדרי הוועדות וכיוצא באלה".

"הנהלים שנקבעו בכנסת נקבעו על ידי היו"ר, המנכ"ל, ועד היום הוחלו בדרך של מכתבים, או הנחייה ממנכ"ל הכנסת. כאן יש צורך בוועדת השירות, וביחס לעובדי הכנסת זו ועדת הכספים, נציב השירות הוא יו"ר הכנסת, שהאציל את סמכותו למנכ"ל הכנסת", הוסיפה.

לדבריה, יש מספר שינויים טכניים לצורך התאמת הכללים לעבודת הכנסת, "מטרת הכללים מניעת הדבקה במקום העבודה, הפחתת סיכון בריאותי לצד הבטחת קיומם של שירותים חיוניים. מנהלת משאבי אנוש תהייה רשאית לבקש מעובדים הצגת צו ירוק או בדיקה שלילית, אם מצאה שהדבר מתבקש לצורך עבודה סדירה של הכנסת. זה כבר קיים בשירות המדינה וכעת תהייה החלה על הכנסת".

מנכ"ל הכנסת, גיל סגל אמר כי "אני מבקש להציג מספר דגשים: הראשון, אנחנו מיישרים קו עם כלל שירות המדינה. הדגש השני הוא שיו"ר הכנסת ואני נחיל את זה על שאר באי הבית, הדגש השלישי הוא החרגה של חברי הכנסת, הם לא יהיו מחויבים להציג את התו הירוק, כל אחד לפי השקפתו ינהג. בכניסה למשכן נבדוק את התו הירוק ואנחנו נערכים בצורה הזו להורדת התחלואה של כל מי שנכנס למשכן הכנסת".

יו"ר ועד העובדים בכנסת, הודיה קין הוסיפה כי "כמובן שאנחנו כוועד מבינים את החשיבות, ורוצים לשמור על בריאות העובדים ובריאות כל באי הבית. במקביל חשובה לנו ההחלה השוויוניות, לעיתים היו פה ילדים שהסתובבו בבניין והם לא היו של עובדי הכנסת, לכן חשובה לנו ההחלה השוויוניות".

יו"ר הוועדה קושניר סיכם את הדיון: "אני רוצה לברך את הנהלת הכנסת ועובדי הכנסת, אנחנו מיישרים קו עם יתר שירות המדינה, זה מאוד חשוב לבריאות של כולנו".