ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (ראשון) את הצעת חוק החשמל של יו"ר סיעת רע"ם ח"כ ווליד טאהא, בכפוף למתווה של שרת הפנים איילת שקד.

ההצעה נועדה לחבר לרשת החשמל עשרות אלפי בתים שנבנו ללא רישיון, המוסדר בסעיף 157א' לחוק התכנון והבניה, ובמתווה שגובש על ידי השרה. במסגרת שיח שהתקיים בנושא, ניתנה הסכמה לעריכת תיקונים משמעותיים הן בהסדר החקיקתי והן במתווה. שכן ההסדר החקיקתי הקיים קובע כי תנאי להפעלת סמכות שר הפנים לפי סעיף 157א(ח) הוא הפקדת תכנית מפורטת. השינוי המוצע מקדים משמעותית מועד זה וקובע כי נדרשת הגשת תכנית מפורטת המייעדת את השטח למגורים. הגשת תכנית הינה השלב הראשון 'בחייה' של תוכנית (מדובר בשינוי גדול, אשר מקדים מאוד את המועד בו ניתן לחתום על צו). 

כמו כן, צריך להתקיים אחד מהתנאים האלו: האחד, התוכנית המפורטת הוגשה על ידי משרד ממשלתי או על ידי רשות שהוקמה לפי חוק, ואז לא נדרשת התאמתה לתוכנית הכוללנית. התנאי הנוסף הוא כי התוכנית המפורטת הוגשה על ידי גוף אחר, שאז נדרש שהיא תהא תואמת לתוכנית הכוללנית. ככל שהיא אינה תואמת לתוכנית הכוללנית, אזי נדרש להמתין להחלטת הפקדה (ולא להפקדה בפועל, כפי הקבוע כיום).

בנוסף וכתנאי לחיבור עצמו נדרשת הפקדת ערבות וכן אישור הרשות המאשרת ולפיה המבנה אשר מבוקש לחברו לחשמל, תואם לתכנית שהוגשה/שהוחלט על הפקדתה.

יודגש כי בהתאם לכלל הקבוע בחוק התכנון והבניה, תנאי לחיבור מבנה לחשמל הוא קבלת תעודת גמר המעידה על כך שהמבנה נבנה לפי היתר בניה. ההסדר המוצע בהצעת החוק מהווה אפוא חריג לכלל ולפיכך יש לייצר איזון ראוי אשר יבטיח כי לא יחוברו לחשמל מבנים אשר אין כל צפי להכשרתם בתכנית. כמו כן יש להבטיח כי חיבור לחשמל לא יסכל קידומו של תכנון מפורט אשר מהווה תנאי חשוב מאד להסדרה תכנונית של ישובים. לעמדתנו ההסדר המוצע, אשר מקל באופן משמעותי על ההסדר, הקיים מייצר איזון ראוי כאמור.

חרף הסערה סביב הצעת החוק, הוועדה אישרה זאת פה אחד, שכן ח"כ טאהא איים במשבר קואליציוני אם ההצעה לא תאושר ואמר בשבוע שעבר: "או חוק החשמל - או בחירות". מאז התנהלו מגעים בקואליציה בניסיון להגיע להבנות עם רע"ם. בסיור שקיים שר החוץ יאיר לפיד ביום חמישי בפזורה הבדואית בנגב, ביחד עם יו"ר רע"ם מנסור עבאס, הוא אמר כי "עוד יישובים יחוברו לחשמל ואנחנו מאשרים בימים אלה את שלושת היישובים הלא מוכרים הראשונים שיעברו תהליך של הסדרה".