הסוף לשעון החורף? חברי הכנסת עלי סלאלחה, מיכל רוזין, מוסי רז וגבי לסקי הגישו היום (רביעי) הצעת חוק לביטול שעון החורף החל מהשנה הבאה. זאת, ברקע כניסתו הצפויה לתוקף של שעון החורף בשבת הקרובה. 

חברי סיעת מרצ, שהובילו מאבק ארוך שנים נגד שעון החורף, החליטו בעקבות פניות של אזרחים רבים לחדש את ההצעה ולהניחה על שולחן הכנסת. מהותה של הצעת החוק להעמיד את ישראל בשורה אחת עם מדינות רבות שהחליטו לבטל את שעון החורף על מנת להגדיל את החיסכון באנרגיה וחשמל, הפחתה בתאונות דרכים, הארת כבישים, רחובות ומדינה שלמה. 

לדברי הצעת החוק, ברוב מדינות אסיה, אפריקה ודרום אמריקה אין מעבר בין שעון חורף לקיץ שנים ארוכות. אין שום סיבה להחשיך מדינה שטופת שמש כמו ישראל. עוד צוין כי שעון קיץ מאפשר לאזרחי ישראל עוד שעות פנאי מוארות בסוף היום - דבר שהוכח כתורם למצב הרוח והבריאות הנפשית של רבים.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "בשנת 2013 קיבלה הכנסת החלטה משמעותית להאריך את שעון הקיץ בהתאם לנהוג במדינות אירופה. כיום ישראל עוברת לשעון קיץ ביום שישי שלפני יום ראשון האחרון במרס, ולשעון חורף ביום ראשון האחרון באוקטובר בשעה 00:2 בלילה. ההחלטה של הארכת שעון הקיץ נשענה בין היתר על מסקנות של ועדות ממשלתיות שבחנו את הנושא לאורך השנים, ובעיקר על תמיכה ציבורית רחבה שנובעת משיפור איכות החיים כתוצאה מהוספת שעת אור יום נוספת.

"הרעיון המרכזי של שעון הקיץ הוא למעשה ניצול שעות האור באופן המיטבי ביותר. מחקרים שונים בישראל ובעולם הצביעו על הפעלת שעון הקיץ כגורם שיכול לתרום לחיסכון של עשרות מיליוני שקלים חדשים למשק, בין היתר עקב הגברת התפוקה. כמו כן, מצביעים מחקרים על צמצום במספר תאונות הדרכים. שעון הקיץ מאפשר לציבור הרחב – עובדים, משפחות וילדים – ליהנות מעוד שעת אור ובילוי.

"לאחרונה החליטה הנציבות האירופית להמליץ למדינות החברות באיחוד האירופי לוותר על הזזת השעון פעמיים בשנה. כ-6.4 מיליון תושבי האיחוד האירופי השתתפו בסקר שהנהיג האיחוד בקיץ 2018 והרוב המכריע, כ- %84 ,ענו כי הם תומכים בביטול הזזת השעון.

בישראל מונתה ב-2013 ועדה אשר הגישה את מסקנותיה לשר הפנים ובחנה באופן מקיף את נושא הארכת שעון הקיץ. הוועדה אמדה את התועלת הכלכלית של שעון הקיץ, עוד לפני שינוי החקיקה, בסכום של כ-300 מיליון שקלים חדשים בשנה. בסקירה שערכה הוועדה מול גורמים ציבוריים ופרטיים מובילים בתחום הכלכלה ומשרדי ממשלה, נמצאה תמיכה גורפת בתרומה הכלכלית של שעון הקיץ. נוסף על כך ערכה הוועדה סקר עמדות של הציבור הישראלי, ממנו עלה כי %68 מסכימים כי הארכת שעון הקיץ תשפר את איכות החיים והרווחה שלהם.

"המלצת הוועדה הייתה הארכת שעון הקיץ באופן מובהק כאשר הנימוקים המרכזיים היו: שיפור איכות החיים ורווחת הפרט, עידוד תרבות פנאי משפחתית וקהילתית כתוצאה מהוספת שעת אור יום, התאמת השעון אל מול מדינות אירופה והקלה על הקשרים הכלכליים כתוצאה מכך, ותרומה משמעותית לכלכלה, לבריאות הציבור הגברת הבטיחות בדרכים ותרומה למשק האנרגיה.

"על כן, מוצע כי שעון החורף יבוטל לאלתר ובכך להגיע לחפיפה רבה ככל האפשר בין שעות הפעילות האנושית ובין שעות האור במהלך היממה".