לאחר שנדחו כל ההסתייגויות ולאחר שאושרו כל סעיפי החוק, אישרה מליאת הכנסת בקריאה שלישית את הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021 (חוק ההסדרים). בהצבעה שמית תמכו בהצעה 61 חברי כנסת, מול 57 מתנגדים.

החוק מציע שינויים ורפורמות במגוון רחב של נושאים ובהם:

העלאת גיל הפרישה לנשים: 

גיל הפרישה לנשים יועלה מגיל 62 לגיל 65, על פני 11 שנים. כמו כן נקבעו בחוק צעדים שונים לצורך מניעת פגיעה בנשים על רקע העלאת גיל הפרישה, ובהם: הכפלת התוספת למענק העבודה, הארכת דמי האבטלה, מענק מעבר להעלאת גיל הפרישה בסכום של עד 4,000 ש"ח לנשים שאינן עובדות ואינן בחל"ת מיוזמתן, הגדלת הדיסריגארד לנשים שמעל גיל פרישה לסכום של 7,750 ש"ח, סיוע למקבלות הבטחת הכנסה  בגובה של 700 ש"ח לחודש, והקצאה של 82.5 מיליון ש"ח למימון הכשרות מקצועיות לנשים בגילאים 50 עד 67.

אגרת גודש: 

החוק קובע אגרה שתשולם בעת כניסה לשלוש טבעות בגוש דן שבמרכזן אזורי התעסוקה בעיר ת"א, כאשר הטבעות מכילות את הכבישים הראשיים המובילים לערים באזור: חציית הטבעת החיצונית לכיוון מרכז הגודש בשעות 6:30 עד 10:00 בבוקר תעלה חמישה שקלים וחציית הטבעות האמצעית והפנימית תעלה 10 ש"ח בשעות אלה. בשעות אחר הצהריים - 15:00 עד 19:00 בערב, בחציית הטבעות ממוקד הגודש לכיוון הטבעת החיצונית, יעמוד התעריף על מחצית מהסכומים הנ"ל, והתקרה היומית תהייה 37.5 ש"ח. התחבורה הציבורית, מוניות השירות, רכבים עם תג נכה ורכבי ביטחון יהיו פטורים מתשלום. החוק צפוי להיכנס לתוקף בשנת 2025.

הרפורמה בייבוא:

חוק זה נועד להקל ברגולציה על ייבוא מוצרי צריכה לישראל, ובין היתר יאפשר מסלול יבוא על בסיס עמידה בדרישות האיחוד האירופי. עוד נקבע להתאים גם את הרגולציה של נצילות אנרגטית של מוצרי חשמל לתקינה האירופית. הרפורמה צפויה להתחיל להיכנס לתוקף בעוד כחצי שנה.  כמו כן החוק יאפשר יבוא במסלול מקל וייבוא מקביל של 15 סוגי תמרוקים שונים, וכן  לאפשר מסלול אירופי לייבוא מזון רגיש על בסיס הצהרה בלבד, שיחליף את מסלול האישור הארוך הקיים היום בשירות המזון במשרד הבריאות. החיסכון הכולל לצרכנים צפוי לעמוד על כ-6 מיליארד שקל בשנה.

רפורמת הכשרות:

החוק קובע כי שוק הכשרות ייפתח לתחרות מלאה בעוד כשנה (1.1.23) כך שגופים פרטיים יוכלו להעניק כשרות. הגופים יקבלו אישור מממונה על הכשרות ברבנות הראשית, ויוכלו לפעול לפי בחירתם עפ"י סטנדרט כשרות (תקן) שתקבע מועצת הרבנות הראשית או עפ"י סטנדרט שיקבעו שלושה רבנים. המועצות הדתיות יוכלו בעוד כחודשיים (1.1.22) לתת כשרות בכל מקום בארץ ולא רק בערים אליהם שייכים. מחיר תעודות הכשרות לעסקים לא יהיה אחיד וייקבע על ידי כל תאגיד כשרות ומועצה דתית. מתן כשרות למוצרי ייבוא יתאפשר לכל הגופים הנ"ל פרט למועצות הדתיות. משגיחי כשרות יחויבו בהסמכה של הרבנות הראשית.