אחרי יום ארוך של דיונים, איום העיכובים בדרך למימוש התקציב נותר על כנו: איגוד המשפטנים הכריז היום (חמישי) על עיצומים ברקע סכסוך עבודה שנמשך כבר זמן מה. במהלך היום נערך דיון ארוך בין הצדדים, בסיומו לא הגיעו להסכמות אך הוחלט להמשיך במשא ומתן, כאשר הדיון הבא נקבע ל-23 בנובמבר. 

בתחילה הכריזו המשפטנים כי העיצומים ייכנסו לתוקף החל מיום ראשון הקרוב, אך בהמשך תלו אותם על תנאי כדי לתת למו"מ כמה ימים נוספים. זאת, במטרה לבחון האם המדינה רצינית בהצעותיה בתשובה לדרישות המשפטנים. 

משמעות הדבר היא כי המשפטנים שעובדים במשרדי הממשלה לא יתרמו את חלקם ההכרחי למימוש תקציב המדינה לשנת 2021, שעבר בכנסת לפני מספר ימים בלבד. במסגרת העיצומים, משפטנים לא ישתתפו בדיוני ועדות מכרזים וועדות התמיכות, לא ישתתפו בדיוני ועדות וגופים סטטוטוריים, לא יעבירו לפרקליטויות עמדות משרדים בהליכים משפטיים, ולא יגיעו לדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין.

עוד במסגרת העיצומים, משפטנים לא יעניקו ייעוץ משפטי לצורך עריכת חוזים והסכמים, לא יפיצו תזכירי חוק וטיוטות חקיקת משנה להערות הציבור ולא יעבירו חוות דעת על טיוטות חוק לוועדת שרים לחקיקה.

"המדינה מתכוונת לפתוח את מכרזי המשפטנים והפרקליטים באופן לא שוויוני שיפגע קשות במשפטנים, וזאת בצורה חד-צדדית", נכתב בהודעה מטעם האיגוד המשפטנים. "לא ניתן יד להרס השירות המשפטי הציבורי, לא ניתן יד למחיקת אופק הקידום של המשפטנים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך", הוסיפו באיגוד ואמרו כי הם דורשים מהמדינה לקיים משא ומתן ישיר לצורך פתיחת מכרזי המשפטנים והפרקליטים באופן הדדי.