סערת הסרת האבטחה מבני משפחת נתניהו: מטעמו של מבקר הליכוד, עורך הדין שי גלילי נמסר היום (ראשון) כי "לא ניתן להוציא מכספי מימון מפלגות, הוצאה לצורך אבטחת בני משפחת נתניהו, הואיל והוצאה כזו איננה עומדת בקריטריונים שנקבעו בחוק ואיננה בגדר מטרה כשרה לשם שימוש בכספי מימון מפלגות".

הוועדה לענייני שב"כ החליטה: האבטחה על בני משפחת נתניהו תסתיים מחר

עוד נמסר כי "מנגד, קיימת היתכנות משפטית לעשות שימוש בסכומים שהתקבלו במפלגה מדמי החבר (תשלום וולנטרי של חברי המפלגה), ככל שיוכח כי אכן האבטחה אמורה הינה חיונית לתפקודו במפלגה של נתניהו מתוך שיקולי טובת המפלגה. הסמכות לקבלת החלטה כזו מסורה למזכירות המפלגה ולא ליושב ראשה (שמצוי בניגוד עניינים מובהק)".

במקביל, גורמים בהנהלת הליכוד הבהירו בשיחות עם "מעריב" כי "לא התקבלו פניות לשקול מימון אבטחת בני משפחת נתניהו מכספי התנועה". כמו כן, מהמפלגה נמסר כי "הידיעה כי הליכוד יממן את אבטחת רעיית ראש הממשלה לשעבר ובניו שקרית לחלוטין". 

מוקדם יותר היום, ועדת השרים לענייני שב"כ בראשות השר לשירותי דת, מתן כהנא, התכנסה לדיון בעניין אבטחת בני משפחתו של יו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו, בהמשך להחלטתה מחודש יוני האחרון. בסיום הדיון ובהתאם לחוות הדעת של כלל גורמי הביטחון שהוצגו, החלטת הוועדה נותרת בעינה ואבטחתם תסתיים מחר.

בכך, האבטחה על שרה, יאיר ואבנר נתניהו על ידי השב"כ, הכוללת גם רכב צמוד ונהג מטעם המדינה, שעלותה מוערכת בכ־300 אלף שקלים בחודש הוסרה, וזאת בחלוף חצי שנה מסיום כהונתו של נתניהו כראש ממשלה. נתניהו עצמו, מתוקף היותו ראש ממשלה לשעבר, זכאי לאבטחה צמודה ורכב משוריין עם נהג למשך 20 שנה מסוף כהונתו.