הרב חיים דרוקמן, זקן רבני הציונות הדתית, חתם היום (שני) על קריאת מועצת הרבנות הראשית נגד חוק הגיור. בכך, הוא מצטרף לקולות, בעיקר מתוך הציבור החרדי, ולרבנים הראשיים, המתנגדים לרפורמה שמקדמת הממשלה, ובתוכה השר לשירותי דת מתן כהנא. השר כהנא נהג להתייעץ ולשתף את הרב דרוקמן ברפורמה שקידם, אך זה לבסוף החליט, כאמור, להתנגד לה. על פי המתווה החדש, גם רבני ערים יוכלו לבצע גיורים ביוזמתם. 

גם דייני בתי הדין הרבניים, בראשם דייני בית הדין הרבני הגדול, ראשי אבות בתי הדין ברחבי הארץ וחברי נציגות הדיינים, יצאו הבוקר במכתב חיזוק לרב הראשי דוד לאו. תחת הכותרת "קריאת קודש ומחאה נמרצת" כתבו הדיינים במכתבם כי הם "מחזקים את ידיו של כבוד הגאון הגדול הרב דוד לאו שליט"א הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול, העומד על משמר היהדות ומערכת הגיור בישראל ובעולם כולו". עוד כתבו הדיינים כי הם "מוחים בזאת מחאה נמרצת כנגד כל הקמים עליו וקוראים להדחתו מתפקידו ח"ו, בעמדו על משמר כרם בית ישראל". 

כזכור, במהלך השבוע שעבר איים הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, כי לא יהיה מוכן לשאת האחריות על אישור תעודות הגיור לו המתווה יאושר. בתגובה, איים שר האוצר אביגדור ליברמן כי יפעל לקדם את השעייתו מן התפקיד, ואף שלח לו מכתב בנושא. 

"ראוי להסב את תשומת הלב ולהזכיר כי הרב הראשי לישראל פועל מכוחו של חוק הרבנות הראשית לישראל, תש"מ-1980 ומכהן כנשיא בית הדין הרבני הגדול וכי הרבנות הראשית היא יחידת סמך במשרד לשירותי דת. ראש מערך הגיור איננו נבחר ציבור אלא פקיד בכיר בשירות המדינה והציבור וההחלטה על הארכת כהונתו או הפסקתה נתונה בידי הרשויות הממלכתיות המוסמכות", ציין ליברמן. 

בתוך כך, החלו לגבור הקולות הרבניים אשר תומכים במתווה החדש. במכתב ששלח הבוקר לשר כהנא כתב הרב יעקב ורהפטיג, אב בית דין לממונות, דיין גיור לשעבר ורב קהילה בשכונת הר נוף: "ברצוני לחזקיך בפעילותך ברפורמת הגיור". לדבריו, הגיור כיום הינו תחת פיקוח הרבנות הראשית, בעקבות תקנות מתקופת השלטון העותמאני שהיה בארץ הרבה לפני הקמת מדינת ישראל. "ההצעה אותה אתה רוצה לקדם כיום זו הזדמנות פז, שהגיור בארץ יהיה כהלכה בחוק המדינה. אינני מבין את המלחמה שמתריעים על הרס הדת והכנסת גויים לעם ישראל, והרי מדובר על אפשרות הקמת בתי דין לגיור על ידי רבני ערים מכהנים, ודיינים שמאושרים על ידי הרבנות הראשית, אחר שעמדו בבחינות הרבנות הראשית", הסביר במכתבו. 

מפלגת הציונות הדתית הגיבה להחלטת מועצת הרבנות הראשית ומסרה: גיור אחד לעם אחד. הסמכות ההלכתית בסוגיית הגיור חייבת להישאר בידי הרבנות הראשית כסמכות ההלכתית העליונה במדינת ישראל. כל פגיעה בעקרון זה תביא במישרין להונאת המתגיירים, לפתיחת ספרי יוחסין

"הציונות הדתית תמשיך לעמוד כחומה בצורה על השמירה על הזהות היהודית של מדינת ישראל בסוגיית הגיור ובשאר הסוגיות הנוגעות ליהדותה של המדינה. אנו מבקשים לברך את חברי מועצת הרבנות הראשית ואת מורנו ורבנו זקן רבני הציונות הדתית הרב חיים דרוקמן שליט"א שקראו באופן ברור שלא לפגוע באחדות ישראל ולא לקדם שום מתווה בגיור שלא בתאום והסכמת הרבנות הראשית".