האם בקרוב יוכלו חברות וחברי כנסת להשתתף בהצבעות במליאה מהבית? חברת הכנסת שירלי פינטו קדוש (ימינה) הגישה הצעת חוק המבקשת לאפשר לחברי וחברות כנסת שנמנע מהן להגיע למליאה בשל לידה, אשפוז או פטירת קרוב מדרגה ראשונה בתקופת האבל, להצביע מרחוק במליאת הכנסת ולהביא לרציפות עשייה פרלמנטרית. 

בדברי ההסבר להצעת החוק, שקבלה השבוע אישור מנשיאות הכנסת, מצוין כי סעיף 26 לחוק יסוד: הכנסת קובע כי "ישיבות הכנסת יהיו במקום מושבה, אולם בנסיבות מיוחדות רשאי יושב ראש הכנסת, בהתייעצות עם הסגנים, לכנס את הכנסת במקום אחר". לעניין ההצבעות במליאה, קובע סעיף 36(א) לתקנון כי חבר הכנסת יצביע "ממקום מושבו הקבוע בלבד".

עד כה, יוזמת הצעת החוק מסבירה, נזקקו חברי הכנסת, הן מצד הקואליציה והן מצד האופוזיציה, לייצר מנגנוני קיזוז הדדיים, על בסיס הסכמות, במקרים "הומניטריים" של היעדרות מוצדקת מהמשכן. לדבריה, "מנגנון לא מוסדר זה נוצל לעתים לתרגילים פוליטיים, ובכלל זה מצבים שבהם חברי הכנסת סירבו לקזז חבר כנסת שנעדר ומצבים שבהם ביטלו הסכמות על קיזוזים בסמוך למועד ההצבעה".

ההצבעה על תקציב המדינה  (צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90)ההצבעה על תקציב המדינה (צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90)

עוד הוסיפה פינטו כי בעקבות התפרצות מגפת הקורונה, בפרלמנטים רבים הונהגו מנגנונים שונים להשתתפות חברי הפרלמנט ולהצבעה מרחוק, במטרה למנוע מהם את הצורך בהגעה לפרלמנט, ובכך להגן עליהם מפני המגפה. מנגנונים אלה אמנם לא נועדו מראש לשרת ספציפית חברי פרלמנט שהם הורים או לסייע באיזון עבודה-משפחה, אך נראה שבפועל הם אכן עשויים לסייע בכך.

לדבריה, קיימים כלים ופתרונות טכנולוגיים רבים אשר מאפשרים דיונים והצבעות מרחוק, אולם החוק הקיים לא מתיר שימוש בהם. עד עתה הגישה המקובלת הייתה שאין מקום לקבוע תקדים לפיו חבר כנסת שאינו נוכח במליאה יכול להצביע מרחוק, וזאת מתוך חשש כי הדבר יפגע במעמדם ובאופיים של דיוני המליאה. 

"הצעה זו אינה מבקשת לשנות באופן גורף גישה זו, אלא לאפשר בנסיבות מוגבלות ותחומות לחברי כנסת הנעדרים בשל אחת הנסיבות המוזכרות בהצעה, לשמור על רצף עשייה והמשך פעילות פרלמנטרית סדירה בהיבט ההצבעה במליאה, ללא צורך במנגנונים פוליטיים ארעיים", היא מסבירה.

לשם כך היא מציעה להוסיף סעיף לחוק-יסוד: הכנסת, אשר יאפשר לחברי הכנסת שאינם יכולים לנכוח במליאה בשל לידה, אשפוז בבית חולים, ואבל על מות קרוב מדרגה ראשונה, להשתתף בהצבעה מרחוק באמצעות כלים טכנולוגיים שיאפשרו את זיהויים הוודאי. ככל שתידרש השלמה להוראה זו, היא תיקבע בחוק או בתקנון הכנסת.

שירלי פינטו עם בתה התינוקת הכנסת (צילום: דוברות הכנסת, נועם מושקוביץ)שירלי פינטו עם בתה התינוקת הכנסת (צילום: דוברות הכנסת, נועם מושקוביץ)

כזכור ח"כ פינטו קדוש, אשר ילדה לאחרונה, נאלצה ימים אחדים לאחר הלידה להתייצב במליאת הכנסת משום שלא קוזזה. "הקורונה לא היוותה שום זרז לכתיבת הצעת החוק הזו, אלא סאגת הקיזוזים וההקפצות ששירלי הייתה צריכה לעבור בגלל שהיא בסה"כ הביאה ילדה לעולם", נמסר מלשכתה.

יצוין כי הצעה דומה הוגשה בכנסת ה-19 על ידי ח"כ יפעת קריב, קארין אלהרר, אראל מרגלית ודוד צור אך לא קודמה. בכנסת ה-23 הגיש ח"כ דאז יזהר שי הצעת חוק לפיה "חברי כנסת שנכנסו לבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה יהיו רשאים להשתתף מרחוק בדיון ובהצבעה במליאת הכנסת ובוועדות הכנסת באמצעות כלים טכנולוגיים המאפשרים זיהוי קולי וחזותי", אך גם היא לא קודמה.