ניצחון לאופוזיציה: למרות התנגדות הממשלה, מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את התיקון להצעת חוק סדר הדין הפלילי, שמבקש לקבוע הגבלת משך זמן לחקירה המשטרתית וחקירת הפרקליטות, שהגישו חברי הכנסת אלי כהן ודוד אמסלם.

החוק אושר על חודו של קול, כאשר לאחר הצבעה שמית תמכו בהצעה 20 חברי כנסת מול 19 שהתנגדו, וההצעה תועבר לוועדת החוקה. בקואליציה טוענים כי ההפסד בהצבעה נובע כתוצאה מהפרה בוטה של הסכם קיזוז בין ח"כ חיים כץ (ליכוד) לבין ח"כ מיכל רוזין (מרצ). 

בתיקון שעבר מוצע להגביל את משך זמן החקירה המשטרתית בהתחשב בחומרת העבירה הנחקרת תוך מתן אפשרות להארכת משך החקירה לתקופה קצובה מטעמים מיוחדים שיירשמו. עוד מוצע לקבוע משך זמן מוגבל להגשת כתב אישום בהתאם לגוף התובע.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "ההמתנה של אדם לסיום ההליכים האמורים, יכולה להביא לפגיעה בכבודו ובשמו הטוב, בשגרת חייו, במעמדו החברתי ובמקור פרנסתו. לפיכך, מוצע לקדם איזון ראוי בין זכויותיו כחשוד לבין האינטרס הציבורי במיצוי הליכי החקירה עד תום ואכיפת החוק בהגשת כתב אישום".