שרת העלייה והקליטה, פנינה תמנו-שטה (כחול לבן), פנתה היום (שישי) אל מזכיר הממשלה, שלום שלמה, בבקשה להעלות לסדר יומה של הממשלה בישיבתה הקרובה, שתיערך בראשון, את פרשת NSO והטענות כי המשטרה ביצעה לכאורה האזנות סתר כלפי אזרחים.

"עלינו כממשלה המחויבות לדון בעניין זה, אשר מטריד את הציבור ומקבל פרסומים נרחבים בכלי התקשורת אודות ביצוע מעקב וריגול אחר אזרחים ישראלים ללא צו שיפוטי כנדרש", כתב תמנו-שטה במכתבה.

"לאור חומרת הטענות והחשש מפגיעה ממשית ביסודות השלטון הדמוקרטי בישראל , אבקש לקיים דיון במליאת הממשלה ביום ראשון הקרוב ובו השר לביטחון פנים והמפכ"ל יציגו את הממצאים שברשותם עד כה ואת תהליכי בדיקה והחקירה הנדרשים בפרשה", הוסיפה.