הממשלה אישרה היום (ראשון) את התוכנית להפחתת יוקר המחייה של משרד האוצר בהיקף של 4.4 מיליארד שקלים. במוקד התוכנית שורת צעדים שתגדיל את ההכנסה הפנויה, תפחית את נטל יוקר המחייה ממשפחות עובדות ועובדים בשכר נמוך ותצמצם פערים חברתיים.

בתוכנית ישנם שני סעיפים המחייבים חקיקה שהם הטבות המס למשפחות צעירות עובדות עם ילדים בגילאי 6-12, והגדלת מענק העבודה למשתכרים שכר מינימום. הצעות החוק יגיעו לאישור הכנסת בימים הקרובים.

הצעדים שאינם דורשים אישור ממשלה ויוצאו לפועל באמצעות צווים הם הפחתת המכסים על מוצרי מזון ותעשייה. ביטול הבלו על הפחם דורש אישור של מליאת רשות החשמל.  

הרחבת זכאות למענקים לעסקים בהוצאות השכירות

בתוך כך, הממשלה אישרה גם את הרחבת הזכאות למענקים לעסקים בהוצאות השכירות. הסיוע, בהיקף 60 מיליון שקל, יאפשר לעוד עסקים לקבל את המענק ונקבע כחלק ממספר מסלולי סיוע לעסקים שנפגעו בשל הירידה בהיקף פעילותם. גובה מענק הסיוע עד 120 אלף שקל לעסק.

כחלק מהקלת התנאים לקבלת המענק, הוחלט כי היקף הוצאות השכירות ששילם העוסק בשנת 2020, לא יפחת מ-80% מהיקף הוצאות השכירות ששילם בשנת 2019. זאת, במקום 90% הנהוגים כיום. בנוסף, לצורך עמידה בתנאי הזכאות, יוכרו לעסקים הוצאות שנפרסו על פני תקופה רחבה ולא הוצאות שיצאו בשנת 2020 בלבד. הודות להקלה בתנאי הזכאות, עסקים רבים נוספים יוכלו לקבל את הסיוע.

גובה המענק שישולם יעמוד על 100 שקל למטר ועד 120 אלף שקל מענק לעסק. סך המענקים שהתקבלו מרשות המסים וממענק השכירות לא יעלה על המענק המקסימלי שנקבע למענק הוצאות קבועות. כמו כן, הוחלט על הארכת התקופה בה ניתן להגיש בקשות לקבלת המענק, שתסתיים בתאריך 28 באפריל 2022. המענק יופעל על ידי הרשות לעסקים קטנים ובינוניים, כחלק מתכניות הסיוע לעסקים שנפגעו בעקבות הקורונה.

שר האוצר, אביגדור ליברמן: "כחלק ממדיניות כלכלית אחראית, החלטנו להרחיב את התנאים לקבלת מענק סיוע בהוצאות השכירות. כפי שאמרנו לכל אורך הדרך, נעזור לכל מי שייפגע בעקבות גל האומיקרון באופן ממוקד, שקול והגון".

שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי: "תיקון הקריטריונים למענק לעסקים בעלי שכירות גבוהה, שנפגעו בתקופת הקורונה, יאפשר להגדיל את היקף הזכאים ולתת מענה טוב יותר לפגיעה שספגו. זהו צעד חשוב נוסף ובהמשך יסוכם מתווה הסיוע לעסקים שנפגעו מגל האומיקרון".

הצעדים שכוללת התוכנית הכלכלית שאושרו בממשלה:

הטבת מס למשפחות צעירות עובדות - משפחות עובדות שמשלמות מסים ייהנו מנקודת זיכוי נוספת לכל אחד מבני הזוג בשנת 2022, עבור כל ילד בגילאי 6-12. שווי ההטבה במשפחה שבה שני בני הזוג עובדים, מגיע עד ל-5,352 שקל בשנה לכל ילד. מההטבה צפויים ליהנות כ- 530 אלף הורים משלמי מסים.

לדוגמה, משפחה עם שני ילדים בגילאי 6-12 שבה שני ההורים מרוויחים שכר ממוצע, תזכה להטבת מס בגובה של כ-10,500 שקל בשנה, שהם כ-875 שקל בחודש.

הגדלת הסבסוד לצהרונים למשפחות במעמד הביניים באשכולות 4-5 - סבסוד תכנית "ניצנים" לצהרונים לילדים בגילאי 3-8 יגדל באופן מידי בסך של כ- 2,500 שקל לשנת לימודים לכל ילד, למשקי בית באשכול חברתי-כלכלי 4 ו-5. כך, משפחה עם שני ילדים בגילאי 3-8 בצהרונים באשכולות החברתיים הרלוונטיים תחסוך כ-5,000 שקל בשנה. מההטבה ייהנו כ-60 אלף ילדים.

הגדלת מענק עבודה לעובדים בשכר נמוך - כ-300 אלף העובדים הזכאים למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) יקבלו תוספת חד פעמית של 20% למענק בגין עבודה בשנת 2022. סכום התוספת הממוצעת עומד על 800 שקל בשנה לכל עובד ויכול להגיע עד ל-1,700 שקל בשנה לאימהות לשלושה ילדים. על מנת להקל על הזכאים גם מבחינה תזרימית, ישולמו מקדמות בחודש יולי בגין המענק המשוער.

ביטול הבלו על הפחם – בשל עליית המחירים החריגה שהתרחשה בעולם במחירי הפחם, משרד האוצר מפחית באופן חד פעמי לשנת 2022 את הבלו על הפחם. הצעד ימתן את העלייה בתעריף החשמל למשקי הבית, העסקים והתעשייה. המשמעות למשק בית טיפוסי תהיה מיתון העלייה בכ-2.4%. זאת, לצד מחויבות הממשלה לגמילה משימוש בפחם וצמצום השימוש בדלקים מזהמים בשנים הקרובות. ביטול הבלו על הפחם דורש אישור של מליאת רשות החשמל.

הפחתת מכסים רוחבית על מגוון מוצרי מזון - הפחתת יוקר המחיה בתחום המזון על ידי ביטול מכסים והגדלת מכסות פטורות באופן שיאפשר הוזלה של מוצרי ייבוא ויגדיל את התחרותיות של המשק הישראלי. התכנית כוללת את ביטול המכס על בשר בקר, דגי ים, מזון מן הים, שימורי טונה, נקניקים, רטבים, פירות יבשים, עוגות ועוגיות וקמח. בנוסף יורחבו באופן משמעותי המכסות הפטורות שיחולקו במכרז מחיר מינימום לצרכן בשמן זית, ביצים ודבש. הסעיף דורש את חתימת שר האוצר והוא נמצא בתהליך אישורים.  

ביטול מכסים על מגוון מוצרי צריכה, מוצרי תעשיה וחומרי גלם לבניה - ביטול רוחבי משמעותי של מכסים בשנת 2022 בסך של כמיליארד שקל על מגוון מוצרי צריכה, מוצרי תעשיה וחומרי גלם לבניה. המוצרים כוללים בין היתר: מוצרים לבית ובהם ריהוט, כלי אוכל, מוצרי טקסטיל, שטיחים, תחבושות היגייניות, אופניים חשמליים ועוד; חומרי גלם ומכונות לתעשייה; חומרי גלם לענף הבניה; ציוד רפואי; וחלקי חילוף לרכב.

ביטול המכסים צפוי להביא לירידת מחירים לצרכן והגדלת הפריון למפעלים בתעשייה בשל הוזלת עלויות חומרי הגלם. בנוסף, ביטול המכס צפוי להקל על יבואנים מקבילים ויאפשר גם להם להנות מהפטור ממכס ללא הצגת תעודות מקור. הפחתת המכסים בענף הבניה צפויה להביא לירידה במחירי הדירות, זאת בדגש על דירות באזורי הפריפריה שבהן מחיר הדירה מושפע כמעט באופן מלא מעלות בניית הדירה. הסעיף דורש את חתימת שר האוצר והוא נמצא בתהליך אישורים.  

הקמת ועדה להפחתת הריכוזיות והגברת התחרות בענף המזון - תוקם ועדה להפחתת הריכוזיות והגברת התחרות בענף המזון. הוועדה תמפה את שוק המזון, השחקנים, נתחי השוק, רמת הרווחיות, רמות המחירים ומיזוגים ורכישות שנעשו בשנים האחרונות תוך השוואה למדינות מפותחות בעולם. הוועדה תמליץ על צעדים אקטיביים להפחתת הריכוזיות והגברת התחרות, ואף על תיקוני חקיקה ככל שיידרשו.