הטלטלה הפוליטית בממשלה: לאחר ההודעה של סיעת ימינה כי ח"כ עמיחי שיקלי יוכרז כפורש - ד"ר אסף שפירא וד"ר חן פרידברג מהמכון הישראלי לדמוקרטיה עושים סדר בכאוס הפוליטי. לאחר הודעתה המפתיעה אתמול של יו"ר הקואליציה לשעבר, עידית סילמן, הם הסבירו מה יקרה במצב בו היא תוכרז כ'ח"כ פורש' ממפלגתה, והדברים כמובן רלוונטים גם לשיקלי.

מיהו ח"כ פורש?
חבר כנסת שוועדת הכנסת קבעה כי פרש מסיעתו ונשאר "חבר כנסת יחיד". לאחר מכן נאסר עליו להיות חלק מסיעה כלשהי באותה הכנסת.

אילו איסורים יחולו על חברי כנסת כאלה בכנסת הנוכחית?
הזכות להציע אי-אמון בממשלה, לקבל חדר סיעה במשכן, ולהודיע אי השתתפות בדיון או בהצבעה. 

אילו כלים פרלמנטריים יותרו לו?
ח"כ פורש יוכל להגיש שאילתות והצעות דחופות לסדר היום, להצביע במליאה ולבקש מסמכים ממרכז המחקר והמידע בכנסת. הוא ימשיך גם ליהנות מחסינות פרלמנטרית. בנוסף, הוא יוכל להגיש הצעות רגילות לסדר היום ולהיות חבר ואף יו"ר ועדה. בנוסף יוכל לקדם הצעות חוק פרטיות שהניח על שולחן הכנסת.

כיצד תיראה התמודדות של ח"כ פורש לכנסת הבאה? 
ככל שח"כ עידית סילמן ועמיחי שיקלי אכן יוכרזו כפורשים, הם לא יוכלו להתמודד ברשימה קיימת כמו הליכוד או אחת ממפלגות הציונות הדתית, ואף לא יוכלו להקים מפלגה חדשה עם נציגים ממפלגה קיימת. הם כן יוכלו להתמודד במסגרת מפלגה חדשה אם היא תתמודד באופן עצמאי בבחירות הבאות. סנקציה זו לא תחול עליהם אם יפרשו מהכנסת לאחר הכרזתם כפורשים.

איזה מימון עומד לרשותו של ח"כ פורש? 
לחבר כנסת עצמאי אין מימון מפלגות שוטף בכנסת הנוכחית. לשם השוואה, סיעה בת חבר כנסת אחד זוכה כיום למימון חודשי בסך של כ-170 אלף שקל. היה ושיקלי וסילמן אכן יוכרז כפורשים, מימון המפלגות השוטף של ימינה לא ייפגע – היא תמשיך לקבל מימון כמו לפני הפרישה. עם זאת, הפורשים ימשיכו ליהנות מהזכויות הכספיות של חבר כנסת מכהן – לרבות משכורת ותקציב לקשר עם הבוחר.

מה יקרה במידה ויגייסו עריק נוסף מימינה?
במקרה כזה, ח"כ סילמן, שיקלי והעריק הנוסף יוכלו להתפלג מהסיעה, זאת לפי הכלל המאפשר לשליש מחברי סיעה להתפלג ממנה. במצב כזה לא יוטלו עליהם כמעט סנקציות.