הייעוץ המשפטי לכנסת פרסם אמש חוות דעת לקראת הדיון הבוקר (ראשון) בוודעת החוקה ברפורמה במערכת המשפט ובה הזהיר מפני "שינוי כללי המשחק באמצע המשחק". בשל כך, הייעוץ ממליץ להחיל את השינויים רק מהכנסת והממשלה הבאה. 

הניסיון מלמד כי ככלל, תיקונים חוקתיים המשנים בצורה משמעותית את היחסים בין רשויות השלטון, או את מארג הכוחות שבין הקואליציה ובין האופוזיציה, אינם מוחלים באופן מיידי אלא באופן פרוספקטיבי כך שיחולו מהכנסת שלאחר הכנסת שחוקקה אותם. זאת כדי להבטיח, בין היתר, כי התיקונים ייעשו במנותק מההקשר הפוליטי המיידי, וכשלא ידוע על מי התיקון ישפיע ובאיזו צורה", נכתב.

עוד נכתב: "התיקון המוצע הוא בעל השלכות משטריות מרחיקות לכת על היחסים שבין הרשויות. הוא משנה את מאזן הכוחות ביניהן, ומעניק כוח ניכר לרוב הקואליציוני ולרשות המבצעת. הדברים אמורים במיוחד ביחס לשינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים וקביעת הסדר ההתגברות המאפשר לרוב הקואליציוני 'לחסן' חקיקה מביקורת שיפוטית. ככל שהוועדה תבקש לאשר את ההסדרים האמורים, נציע להחיל אותם במבט צופה פני עתיד החל מן הכנסת הבאה ולא להחילם באופן מיידי כדי לחזק את כוחן של ממשלה וקואליציה נתונה".

בתגובה מסרו גורמים בממשלה כי "זהו עוד ניסיון חבלה ברפורמה של המשפטנים המגינים על השליטה שלהם במדינה. לא יעזור להם. נקדם את החקיקה ונשלים אותה, וכל ניסיון למנוע אותה או לפסול אותה לא יצליח". 

ח"כ שמחה רוטמן אמר בוועדת חוק, חוקה ומשפט כי "כשהנחתי את הצעת החוק, כמפלגה הצגנו מצע מפורט על הבעייתיות במצב הקיים, כתבתי ספר בו תיארתי באריכות את הבעייתיות במצב הקיים. כאשר הנחתי מצע לדיון על הצעת החוק שלי היועצת המשפטית התלוננה על כך שאני מניח דברי הסבר. הצביעות הזו של האופוזיציה לא תעבור! אשמח להדברות עם כל מי שרוצה לנהל שיח אך מה שאתם עושים פה זה צביעות, גניבת דעת והונאת דברים".