חוקרים מהאוניברסיטה העברית מצאו לאחרונה שני טיפוסים של כלי אבן המוכיחים כי בתקופה הקדומה ביותר בתולדות האנושות נעשה שימוש בחפצים הנושאים משמעות חברתית. ממש בדומה לאישה העונדת טבעת יהלום ומאותתת בכך לסביבה שהיא מאורסת, או מי שנוהג במכונית יוקרה שרומזת על מעמדו הכלכלי, כך מי שלפני כמעט מיליון שנה החזיק בכלים הללו הצביע על מצבו החברתי. 
 
המחקר בחן את ההבדלים בין שני טיפוסי כלי אבן - אבן היד והקופיץ - שכמה מאות מהם נחפרו באתר גשר בנות יעקב המתוארך לפני 780 אלף שנה. נמצא כי שני טיפוסי הכלים הופקו בשיטות מתוחכמות הדורשות יכולת תכנון, הכרה של תכונות חומר הגלם ומקורותיו, ומיומנות ידנית גבוהה ביותר שאותה היו צריכים הסתתים הקדמונים לרכוש על ידי תרגול רב ולמידה חברתית.
 
המחקר הנוכחי נערך כחלק מעבודת הדוקטורט של גדי הרצלינגר מהמכון לארכיאולוגיה ובית הספר ללימודים מתקדמים במדעי הרוח באוניברסיטה העברית. הוא התפרסם בכתב העת המדעי Journal of Paleolithic Archaeology. הכלים שנבדקו מוכרים למדע במשך יותר מ־150 שנה ומעוררים עד היום דיון מחקרי הנוגע למהותם. ראשית, נשאלת השאלה מדוע הסתתים הקדומים השקיעו מאמצים כה רבים בהפקתם. שנית, בשל הדמיון הרב ביניהם, עלתה השאלה מדוע הופקו בכלל שתי צורות שונות של כלים. 
 

מתוצאות המחקר עולה כי למרות הדמיון, אכן מדובר בשני טיפוסי כלים שונים. תוצאות המחקר נבחנו אל מול ההיפותזות השונות שהוצעו במהלך השנים כדי להסביר את השוני ביניהם. את צורת הקופיצים ניתן ליחס ישירות ליכולת החיתוך והחדירה לתוך חומרים, בניגוד לאבני היד, שאותן לא ניתן לייחס באופן בלעדי ליכולות יישומיות כלשהן. לטענת החוקרים, ההיפותזה המסבירה בצורה המיטבית ביותר את הפקת אבני היד האלה מתייחסת לשימוש בחפצים בעלי משמעות חברתית.
 
"שימוש בחפצים בעלי משמעות חברתית היא התנהגות ייחודית בקרב בני אדם", מסביר הרצלינגר. "זוהי התנהגות אוניברסלית המוטבעת ברמה הבסיסית ביותר של הבנת האנוש את העולם, וניתן לראותה בכל החברות האנושיות, החל משבטי ציידים־לקטים וכלה בחברות המודרניות ביותר. בחברות מודרניות ניתן לראות אינספור דוגמאות לשימוש בחפצים שהפונקציה העיקרית שלהם היא הצגת שייכות לקבוצה חברתית מסוימת או מעמד חברתי, כגון בגדים, תכשיטים ורכבי פאר".
 
לדבריו, "המחקר אינו טוען כי לאבני היד לא הייתה כלל פונקציה יישומית. כפי שעולה ממחקרים רבים, כלים אלו היו יכולים ואכן שימשו גם למגוון פעולות יומיומיות. אולם, לאור התוצאות של המחקר הנוכחי ניכר שכלים אלו מילאו תפקיד לא פחות חשוב בהעברת מידע בין פריטים בקבוצה החברתית של האנשים הקדומים שאכלסו את גשר בנות יעקב. לפיכך, מחקר זה מצביע על כך שהתנהגות אנושית ייחודית זו הייתה קיימת בקרב טיפוסי אדם קדומים כבר לפני שלושת רבעי מיליון שנה".