מחקר חדש, שנערך בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן-גוריון, על ידי ד"ר ענב פרידמן וחוקרות נוספות, חושף שינויים דרמטיים בהרגלי הצריכה של שני המינים בצל משבר הקורונה. גברים ונשים צרכו יותר שוקולד, אלכוהול ופורנו בתקופת הסגר.

מדובר בשינויים מפתיעים בהרגלי הצריכה של שני המינים, והם נחשפים במחקר חדש, פרי עבודתן של חוקרות מן הפקולטה לניהול על שם גילפורד גלייזר. לשם השוואה – בתקופות משבר פחות חמורות נשים צרכו יותר דברי מתיקה, לעומת גברים שהטביעו את יגונם במשקאות אלכוהוליים ובסרטים פורנוגרפיים. משבר הקורונה יצר "שוויון" בין המינים והצריכה בשלוש הקטגוריות עלתה אצל שני המגדרים.

בימים שבהם שוב עולה על הפרק האפשרות להטיל סגר על תושבי המדינה, תוצאות המחקר מראות כי משבר הקורונה שינה תפישות מקובלות לגבי צריכה מגדרית. החוקרות במעבדת השיווק בפקולטה לניהול, הופתעו לגלות כי שני המינים גם יחד דיווחו על עליה בצריכת שוקולדים, מתוקים, אלכוהול ופורנו בתקופת הסגר.

"גם אחרי שנים של מחקר שבמהלכן הודגשו ההבדלים הביולוגים בין המינים, הופתענו לגלות שברירת המחדל של שני המינים היא להתנהג באופן דומה. הלחץ מאפשר לנו למעשה לראות את ההתנהגות האוטומטית, נטולת הציפיות המגדריות", אמרה ד"ר פרידמן, ראש המעבדה לשיווק בפקולטה לניהול. הלחץ גורם למעשה להצפת רגשות שמנטרלת 'התנהגות–צריכה תואמת מגדר'. חדשנותו של המחקר מתבטאת בכך שהוא מערער את התפישה הרווחת לגבי התנהגויות סטריאוטיפיות שונות.

במחקר השתתפו 115 נבדקים מאנגליה (46 גברים ו69 נשים). הגברים העידו כי משבר הקורונה שינה את שגרת יומם באופן דרמטי (שעות שינה רבות יותר, פחות שעות עבודה במשרד, טיפול רב יותר בילדים ובמשימות הבית), ולעומתם נשים דיווחו על רמות לחץ והצפת רגשות גבוהות יותר. 

מניתוח ממצאי המחקר, עולה עוד כי ההתמודדות עם הצפת הרגשות השפיעה אחרת על השינוי בצריכה עבור המינים. למרבה הפלא באופן שאינו תואם את הצריכה הסטריאוטיפית. זאת, להבדיל מההנחה המקובלת כי נשים וגברים פועלים אחרת בתחום הצרכנות, כך שאסטרטגיות השיווק הנפוצות נשענו על מתן דגשים שיווקיים על-פי פילוח מגדרי. 

במקביל, בחנו במעבדתה של ד"ר פרידמן את השאלה האם לחץ משפיע על התנהגות מגדרית סטריאוטיפית. במחקר זה נעשה שימוש בחיישנים המודדים עוררות עורית וזיהוי תגובות פנים כדי לקבל זווית פסיכו-ביולוגית נוספת לממצאים. מניתוח ראשוני עולה שצפייה בסרטון על קורונה התגלתה כמשפיעה על העוררות העורית וגרמה לתגובות פנים שליליות יותר אצל משתתפי קבוצת הטיפול, לעומת קבוצת ביקורת שצפתה בסרטון טבע והביעה פחות עוררות עורית ותגובות פנים יותר חיוביות. אז האם גברים ונשים באמת שונים? לא בטוח. כנראה שאנחנו מתאמצים להיות שונים, אך לא תמיד מאמצים אלה באים לידי ביטוי בזמן לחץ.

המחקר, שנמשך גם בימים אלו, נעשה בסיוע הדוקטורנטית גל גוטמן ועוזרת המחקר עדן אור.