מחקר חדש נערך על ידי מדענים מאוניברסיטת קיל שבגרמניה והמרכז הגרמני לחקר המגוון הביולוגי האינטגרטיבי (iDiv) ומצא פרט מדהים שיעיד רבות על אורח החיים שלכם, ושביעות הרצון מהם. מהמחקר עלה כי מינים רבים יותר של ציפורים בסביבת מגורים מגבירים את שביעות הרצון מהחיים לא פחות משביעות הרצון שמורגשת בעקבות בהעלאת שכר.

החוקרים, שניתחו במחקרם את נתוני הסקר "איכות החיים האירופיים 2012", שנערך על למעלה מ־26 אלף מבוגרים מ־26 מדינות באירופה, השוו זאת למגוון הביולוגי של הציפורים באזורים שבהם התגוררו הנחקרים. לאחר הבדיקה, הם מצאו כי האירופים מרוצים במיוחד מחייהם אם בסביבתם הקרובה יש מגוון מינים גבוה של ציפורים. בנוסף, בדקו החוקרים גם את הנתונים הסוציו־אקונומיים של האנשים, וגילו כי מגוון העופות חשוב לא פחות לשביעות רצונם בחיים כמו ההכנסה שלהם.

ממצאי המחקר הראו כי עלייה במגוון מיני העופות ב־10% קשורה לעלייה בסיפוק החיים פי 1.53 יותר מעלייה פרופורציונאלית דומה בהכנסה. כלומר 14 מינים נוספים של ציפורים בסביבה מעלים את רמת שביעות הרצון מהחיים לפחות כמו 124 יורו נוספים לחודש להכנסה הביתית, בהתבסס על הכנסה ממוצעת של 1,237 יורו לחודש באירופה.

מחקרים אחרים בתחום הראו בעבר כי חשיפה לחיק הטבע מועילה לבריאות הנפש של האדם, כאשר החוקרים הסבירו כי ציפורים מהוות אינדיקאטור טוב למגוון הביולוגי הכללי ולזמינות השטחים הירוקים והמים באזור - והם אחד ההיבטים הבולטים ביותר בטבע, במיוחד באזורים עירוניים. החוקרים הדגישו כי בקבלת החלטות פוליטיות וחברתיות יש צורך לשקול את התפקיד הקריטי של מגוון המינים לרווחת האדם, בהתייחס לעובדה שהמגוון הביולוגי של עופות עובר כיום ירידה דרמטית, לפי נתונים של המועצה העולמית למגוון ביולוגי (IPBES) ומחקרים שונים לגבי מיני עופות באירופה.