במשך כחמש שנים אישה ממרכז הארץ נלחמת במטרה להשיג גט מבעלה, כאשר השניים כבר פרודים והאישה מנהלת מערכת יחסים יציבה עם אחר. בתחילת סכסוך הגירושין בית הדין קבע כי על האישה לוותר על כתובתה ועל הגבר לתת גט לאשתו כדי שיוכלו לדון בחלוקת הרכוש, אך הבעל סירב להתגרש מאשתו בבית הדין הרבני. האישה, שהפכה לעגונה, החליטה לעשות צעד קיצוני כדי להיפרד באופן חוקי מבעלה – הכולל סרט סקס חושפני. 

על אף הזוגיות החדשה והפומבית של האישה, הבעל הגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול ובו טען כי האישה לא הציגה עילה מספיקה לגירושין וכי הוא מעוניין לשוב לחיות איתה בשלום בית. לצערה של האישה, בית הדין הגדול קיבל את ערעורו של הגבר וקבע כי על פי הנתונים הקיימים אין עילה לחיוב בגט, על אף רצונה של האישה לחיות עם גבר אחר וסלידתה מבעלה הנוכחי. 

האישה אובדת העצות החליטה לפנות לעורכת הדין חווה קליין, שהגישה בשמה תביעה חדשה לבית הדין הרבני בתל אביב ובה ביקשה להורות על גירושיי השניים, חיוב הבעל בגט ואף הטלת סנקציות במידה ויסרב. בזכות ראיות חדשות, במסגרתן האישה הציגה בפני בית הדין סרטון סקס עם בן זוגה החדש, שלא משאיר מקום לדמיון. במקרה כזה, בו ישנה הוכחה חותכת שהאישה מקיימת יחסי אישות עם גבר אחר, אין לבית הדין כל ברירה אלא לחייב את הבעל בגירושין. 

דייני בית הדין, שהיו נבוכים מראות עיניהם, זימנו את הבעל לצפות בסרטון עימם וייתן את עמדתו, אך הוא המשיך לסרב ודרש שיחייבו את אשתו לשוב אליו. בעקבות סירובו של הבעל, בית הדין קבע כי אי הגעתו מעידה על "הסכמה על תוכנו" ופסקו כי יש לחייב את הבעל בגט ואף הוסיפו כי במידה ולא יעשה זאת הוא ישלח לכלא. בימים אלו, האישה ממתינה להחלטת בעלה, או לחילופין להחרפת הצעדים של בית הדין הרבני כנגדו. 

"הפגיעה בפרטיותה של האישה ובאוטונומיה שלה על חייה האינטימיים, בשל הכוח שנתן המחוקק לשיקול דעת דתי, שהוא היחיד שיכול לשחרר את מרשתי כיום  מכבלי נישואיה לאדם אלים ומתעלל היא קשה ובלתי ניתנת להשלמה. כל מה שמבקשת האישה הוא שיותר לה להמשיך בחייה עם בן זוגה החדש, ויותר להם להביא ילדים לעולם ללא חשש לממזרות", אמרה פרקליטתה עו"ד חוה קליין.

עו''ד חווה קליין  (צילום: שי קדם)עו''ד חווה קליין (צילום: שי קדם)