סוכנויות הביון האמריקאיות קבעו כי הן לא יכולות להסביר את הרוב המוחלט של העצמים הבלתי מזוהים שתועדו על ידי טייסים צבאיים בשני העשורים האחרונים, אולם ציינו כי אינן מאמינות שמדובר במבקרים מהחלל החיצון. ביום שישי האחרון פורסמו תשעת העמודים של החלק הבלתי מסווג מתוך הדוח של משרד המנהלת האחראית על קהילת המודיעין בארה"ב באשר לתופעת העב"מים במרחב האווירי. המידע פורסם לאחר דרישה של הקונגרס.

הדוח קבע כי מתוך 144 מקרים של עצמים בלתי מזוהים שדווחו על ידי טייסים של הצי האמריקאי משנת 2004 ועד היום, ניתן להסביר רק אירוע אחד, שהיה "בלון גדול שיצא ממנו האוויר". גורם אמריקאי בכיר שתדרך את העיתונאים על הדוח אמר: "אין לנו מידע כלשהו שמצביע על כך שהתופעות האלה הן חלק מתוכנית איסוף זרה, ואין מידע שמראה על התקדמות טכנולוגית משמעותית מצד יריבה אפשרית".

מחברי הדוח ציינו כי במספר מצומצם של תקריות העב"מים הציגו לכאורה "מאפייני טיסה בלתי שגרתיים. זו יכולה להיות תוצאה של שגיאות בחיישנים, זיוף או תפיסה מוטעית של הצופים שמצריכים ניתוח קפדני נוסף". הם הדגישו כי העב"מים "מהווים בבירור סוגיה של בטיחות טיסה ועלולים להיות אתגר לביטחון הלאומי של ארה"ב".