בדרך למהפכה? ערב הסעודית, הנסיכות הערבית הגדולה במפרץ אישרה תקנות חדשות, שאמורות להקל על הנשים במדינה, שסבלו במשך שנים מאפליה מגדרית, ולא הותרו להן זכויות טריוויאליות המקובלות בתרבות המערבית. התקנה החדשה, שאושרה על ידי הקבינט במדינה, תיכנס לחוקת המדינה ותאפשר לנשים במדינה לבקש דרכון אישי, ולצאת מהמדינה "כמו כל אזרח אחר", מגיל 21 ומעלה ללא ליווי.

תחת שיטת המשמורת הקשוחה על נשים במדינה, הדומה באופיה החוקי למשמורת על קטין, הן לא יכולות להתחתן, להתגרש, להיות מועסקת, להשתחרר מהכלא או לעבור ניתוח קוסמטי ללא אישור מגבר מלווה. לעיתים קרובות, הגבר המלווה של אזרחית בסעודיה הוא אביה, בעלה ובמקרים חריגים אפילו אחד מילדיה הזכרים, אם יש לה.

לעומת זאת, ההחלטה ההיסטורית לשנות את החוקים בנוגע להגבלות על תנועת הנשים הסעודיות בעולם, עוררו ביקורת מצד הצדדים השמרנים יותר של המפה הפוליטית בנסיכות, שפרסמו סרטונים ברשתות החברתיות של מטיפים דתיים המסבירים את חשיבותם של חוקי המשמורת הקפדניים. ובכל זאת, קולות התומכים בשינוי המקל על זכויות הנשים, ממשיכים לעורר תהודה בטוויטר וברשתות החברתיות האחרות בקריאה לאפשר גם נישואין מבחירה לנשים במדינה.