נציגי מכון המחקר והמדיניות se־IMPACT הישראלי-בינלאומי, המתמחה בחקר תכנים של ספרי לימוד ברחבי העולם, חזרו לאחרונה מירדן אחרי פגישות עם נציגים של משרד החינוך בעמאן. במסגרת המחקר בירדן ניתחו אנשי המכון במשך כמה חודשים את תוכני ספרי הלימוד שניתנו לתלמידים בירדן מכיתה א' עד י"ב. התוצאות מפתיעות בהחלט ומעוררות תקווה לגבי עתיד הנוער. 
 
מהמחקר עולה כי המלך עבדאללה ביצע רפורמה רחבת היקף באמצעות משרד החינוך הירדני בתוכני הלימוד בשלוש השנים האחרונות ומתברר כי בוצע שינוי אסטרטגי, חיובי ואמיץ ביותר בתוכנית הלימודים החדשה. זו הפעם הראשונה שמכון מחקר בודק את הספרים הירדניים החדשים בעקבות הרפורמה שיושמה השנה.
 
השינויים המרשימים ביותר ניכרים בלימודי האסלאם וכוללים הכנסת רעיונות ומסרים המקדמים את האסלאם המתון ומטמיעים מסרים של סובלנות ושלום. מספרי הלימוד הוצאו פסקי דת מהקוראן שהיו עשויים להתפרש כקריאות לאלימות, ובמקומם הוכנסו פסוקים, תכנים ורעיונות של שלום, מתינות, גיוון ופתיחות כלפי דתות אחרות, לרבות כלפי יהודים, מיעוטים, פליטים וזרים.
 

עוד מתברר כי לראשונה הופיעה בספרים התקפה בלתי מתפשרת על הטרור האסלאמיסטי, המבטאת מאמץ נועז להיאבק בקיצוניות וברדיקליזציה בקרב בני נוער על ידי הסברת ההיבטים השליליים של הג'יהאד האלים. הטרור האסלאמיסטי הוצג כתרבות של מוות, ולעומת זאת דת האסלאם הוצגה כתרבות של חיים.
כדוגמה לפרגמטיות של ירדן מובאת נכונותה לקבל עליה אחריות לדחייה הערבית של תוכנית החלוקה מ־1947 ולפלישה הערבית של 1948. בעיית הפליטים הפלסטינים מתוארת בין היתר כתוצאה טבעית של המלחמה. ספרי הלימוד מדגישים את ההשלכות של בחירה במעגל בלתי פוסק של מלחמות.

מתוך הדוח. "התנהגו בחביבות אל נשים"מתוך הדוח. "התנהגו בחביבות אל נשים"

 
נוסף לכך, בספרים החדשים מקדמים ערכים של שוויון מגדרי וכבוד לנשים כבר בכיתה א'; נערות ונשים ירדניות מוצגות בספרי הלימוד עם ובלי כיסוי ראש (חיג'אב). תפקידן של הנשים באסלאם מודגש ופרקים מלאים מוקדשים לדמויות נשיות שונות בתולדות האסלאם. יש הדגשה של זכויות מיוחדות לנשים, לרבות הזכות לבחור לעצמן בעל והזכות לנדוניה. פרק  מסוים קיבל את הכותרת "התנהגו בחביבות אל נשים" ומתבסס בכך על ציטוט של הנביא מוחמד. ואולם, כצפוי, לא נמצאו התייחסויות לקהילת הלהט"ב.
 
בכל הקשור לישראל ולציונות התמונה ורודה פחות; תוכנית הלימודים תומכת בפתרון של שתי מדינות לשני עמים בתור הדרך היחידה לשלום,  אבל יש מעט מאוד התייחסות להסכם השלום החתום בין ירדן לישראל והוא מופיע רק פעם אחת בתוכנית הלימודים.
 
מנכ"ל מכון se־IMPACT, מרכוס שף, אמר כי "הירדנים ביצעו רפורמה חינוכית אמיצה ביותר בספרי הלימוד כדי להתמודד עם ההקצנה של הדור הצעיר ולהילחם ברדיקליזציה דתית־אסלאמית. יש הרבה מה לשבח, כי הוכנסו לראשונה תכנים ורעיונות המקדמים שלום, מתינות, גיוון ופתיחות לדתות אחרות, כולל יהודים, מיעוטים, פליטים וזרים. מדובר בתוכנית הלימוד המתקדמת ביותר בכל מדינות האזור שהמכון שלנו חקר ביחס לסטנדרטים חינוכיים בינלאומיים של אונס"קו. עם זאת, היחס לישראל לא השתנה לטובה בספרי הלימוד החדשים, ואנו מקווים כי גם זה יטופל ברפורמות עתידיות, במקום לעורר מחשבות ורגשות שליליים בקרב התלמידים".
 
מכון se־IMPACT בודק ומנתח ספרי לימוד מכל העולם כדי לקבוע את מידת עמידתם בסטנדרטים חינוכיים בינלאומיים לקבלת האחר, שלום וסובלנות ברוח הערכים של אונסק"ו, ובהתאם לכך בוצע המחקר בירדן.