הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה בחודש דצמבר האחרון נתונים לגבי העסקת בעלי מוגבלויות ודיווחה כי רק 53% מהאנשים עם מוגבלות מועסקים, וביניהם  27% מבעלי המוגבלות משתכרים פחות מ-5,000 שקל (שכר מינימום) בחודש.

הנתון המדאיג לא משפיע רק על האדם עם המוגבלות, שמתקשה להתקיים ולהתפרנס בכבוד, אלא על כלל החברה הישראלית- על פי דוח מבקר המדינה משנת 2016, הכלכלה הישראלית מפסידה כתוצאה מאבטלה של אנשים עם מוגבלות כ- 5 מיליארד שקל כל שנה.

בתוך המציאות הזו פועל השלטון המקומי לשינוי תפיסה כולל ושינוי התנהלות במוסדותיו, ולמען שילוב ראוי, מכבד ומקצועי של אנשים עם מוגבלות.
השלטון המקומי כגוף מעסיק

השלטון המקומי הוא הזרוע הביצועית של הממשלה וזה שמנהל בפועל את חייהם של 8.9 מיליון התושבים בישראל. יחד עם משרד העבודה, הרווחה והמשפטים מרכז השלטון המקומי גיבש הכשרות ייחודיות לעובדי השלטון המקומי שמלוות אותם בהליכי גיוס, הכשרה והעסקת עובדים עם מוגבלות. הקורס הקרוב שמתקיים בנושא ייערך במאי עבור רכזי התעסוקה בשלטון המקומי.

כגוף המעסיק את 120 אלף עובדי הרשויות המקומיות,  מרכז השלטון המקומי מקיים עוד מגוון הכשרות בנושא באמצעות האקדמיה ללימודי שלטון מקומי יוניברסיטי.

כיום כבר ניתן להרגיש בהבדל, אם בעבר רק עשרות בודדות של רשויות העסיקו אנשים עם מוגבלות בהיקף של 5% מכלל העובדים, כיום 148 רשויות עומדות בתנאי העסקת עובדים עם מוגבלות. באמצעות פעילויות חינוך, חקיקה ממשלתית ומגוון יוזמות הסברה, החלו מדינת ישראל והגופים הציבוריים לשנות תפיסה באשר לחובתם ליצור חברה שוויונית לכולם.

מרכז השלטון המקומי פועל משנת 1983 למתן סיוע מקיף בתחום פיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברשויות המקומיות באמצעות הקרן שהקים יחד עם משרד הרווחה- קרן שלם. הקרן מסייעת במענקים, ייעוץ וחשיבה לקידום איכות החיים של בעלי המוגבלות באמצעות פיתוח מסגרות בקהילה, פעילויות ספורט, הפקות אומנותיות של אנשים עם מוגבלות שכלית, ופיתוח הידע בנושא על ידי מחקרים.

הנגשה פיזית

כארגון הגג של הרשויות המקומיות, מרכז השלטון המקומי מלווה את הרשויות גם בביצוע עבודות הנגשה פיזיות במרחב הציבורי ומסייע להן להתנהל מול משרדי הממשלה בנושא. כיום, הרשויות המקומיות נדרשות לתעדף בין עבודות לביצוע הנגשת המרחב הציבורי לאור אי הסדרת מנגנון תקציבי מהממשלה לנושא, על אף שמדובר בפרויקט בסדר גודל לאומי. במקרים רבים, נאלצות הרשויות לשלם מתקציביהן ומכיסן כדי להוציא לפועל פרויקטים מסוג זה.

אף על פי כן, הרשויות פועלות להתאים את הפעילויות העירוניות עבור הקהל הרחב. השנה לדוגמא, יונגשו כלל הטקסים העירוניים בימי הזיכרון ומועדי ישראל באופן מלא ובהתאם לצרכי כלל התושבים.

כדי להעלות את הנושא למודעות ולהביא לשינוי אמיתי יש לשלב בעלי מוגבלויות בתהליכי קבלת החלטות ולשם כך הם צריכים להיות מוצבים בעמדות בכירות, להיות חברים בארגונים ולהשפיע מבפנים. שילוב אנשים עם מוגבלות במסגרות עבודה מגוונות וגדולות כמו הרשויות המקומיות, שמציעות מגוון משרות, תפקידים ואחראיות על כל תחומי החיים הוא צעד טבעי שיניע את כלל המשק.

חיים ביבס יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות: "החברה הישראלית מתחילה לפתח מודעות ורצון לגיוון וסולידריות חברתית ולראות באנשים עם מוגבלות כפרטים שווים בה. זה מתבטא בהעסקתם, בחינוך משולב ובדאגה לפרטים הקטנים שעבור אדם עם מוגבלות עושים את כל ההבדל. לשם כך אנו משקיעים מאמצים רבים, מדריכים ומלווים את הרשויות המקומיות בנושא".