אחרי הקלה מסוימת בעומס החום, בימים הקרובים צפויה עלייה משמעותית במידות החום וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. זו התחזית המלאה של השירות המטאורולוגי לימים הקרובים: 

שלישי – בבוקר יהיה מעונן חלקית ויעשה נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

רביעי – לרוב בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה.

חמישי – לרוב בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה שם חם מהרגיל עד שרבי.

שישי - מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הרוחות יתחזקו בעיקר בדרום הארץ.