הגשם חוזר: מעונן חלקית וקריר מהרגיל יעשה היום (שישי) ובצפון הארץ ירד גשם מקומי, מלווה בסופות רעמים ואף יתכן ברד. במרכז הארץ ירד גשם מקומי קל וינשבו רוחות ערות. 

בשבת צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר עם עליה קלה בטמרפטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהממוצע לתקופה.

ביום ראשון תורגש עליה בטמפרטורות כך שתהיינה קרובות לממוצע לתקופה, ויעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה. 

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר, עם עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.