ניתוח עבור "מעריב" שערך המרכז להעצמת האזרח - עמותה הפועלת לקידום יכולות הביצוע של הממשל בישראל ולשקיפות ציבורית של החלטות הממשלה ויישומן - מעלה כי יעדים רבים שהגדירו משרדי הממשלה בתוכניות העבודה של 2018, הקשורים לנשים, נעלמו כלא היו מתוכניות העבודה של 2019. 

בין היעדים שהופיעו ונעלמו ניתן למנות את הבאים: רשות מקרקעי ישראל, המשרד לשוויון חברתי ומשרד העלייה והקליטה התחייבו לגיוון בעובדי המשרד, בהתאם לכללי ייצוג הולם והחלטות הממשלה.  
 

המשרד לשוויון חברתי התחייב לקדם שינוי חקיקתי, שיאפשר לאמהות יחידניות להיות כשירות לאימוץ - התיקון בחוק לא בוצע והיעד לא מופיע בתוכנית העבודה של 2019. יעד נוסף של המשרד לשוויון חברתי, אשר נעלם גם הוא מהתוכניות, הוא הנגשת זכויות לאמהות יחידניות. גם היעד שהוצב לבתי הדין הרבניים - לשפר את הטיפול בנשים עגונות על פי ההלכה האורתודוקסית, נעלם באורח פלא מתוכנית העבודה של המשרד לשירותי דת.

"לממש את היעדים באופן מלא", עו"ד פישר לאלו. צילום: יואב אלון"לממש את היעדים באופן מלא", עו"ד פישר לאלו. צילום: יואב אלון


"שורה של יעדים שלא בוצעו"
 

בנוסף, תוכניות רבות סובלות מסחבת ומתת־ביצוע. כך למשל, משרד העבודה והרווחה הציב יעד של הקמת חמישה מרכזים טיפוליים עבור נשים בזנות, בפועל מוקמים רק שלושה. יעד נוסף של המשרד היה הקמה של 20 מרכזים לטיפול בבני ובנות נוער המנוצלים בזנות – בפועל הוקמו 12 מרכזים בלבד. משרד המדע והטכנולוגיה הציב יעד תמיכה ב־60 נשים במסגרת פעילות ייעודית לקידום הנשים במדע, בפועל רק 45 נשים קיבלו תמיכה. דוח שנתי של המועצה לקידום נשים במדע, שאמור היה להגיש המשרד, מעולם לא הוגש. 
 

משרד התרבות והספורט הציב יעד של 60 ספורטאיות המשמשות כ"שגרירות אתנה", בפועל יש רק 28. יעד נוסף היה פרסום מדריך להטמעת חשיבה מגדרית במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות – המדריך לא פורסם. עו"ד עינת פישר לאלו, מנכ"לית המרכז להעצמת האזרח: "בתחום קידומן של נשים הציגה הממשלה תמונת הישגים מורכבת ולצד יעדים שמומשו ניתן היה לראות שורה של יעדים ומהלכים שלא בוצעו כלל או שבוצעו באופן חלקי". 
 

היא הוסיפה: "לקראת כינונה של ממשלה חדשה, אנו קוראים למשרדים לחדד את המטרות והיעדים הנדרשים לקידום תחום חשוב זה, ולעשות הכל על מנת לממשם באופן מלא".