רק כרבע מהנשים שיולדות חוזרות לעבוד במשרה מלאה בשלוש השנים שלאחר חופשת הלידה ואילו 27% נושרות לחלוטין ממעגל העבודה לאחר שהפכו לאמהות. אלו רק חלק מהמסקנות העגומות שמציג מחקר חדש שנערך בבריטניה. המחקר אושש את ההערכה כי אמהות עלולה להשפיע לרעה על אפשרויות התעסוקה של נשים, שבהרבה מהמקרים גם נפגעות מבחינת השתכרותן. המחקר מצא כי האמהות פוגעת קשות כלכלית בנשים, ומנגד - מצב הגברים אינו משתנה כלל וכלל עם הפיכתם לאבות.

החוקרים התבססו על נתונים שנאספו במחקר משקי הבית הרחב ביותר שנערך בבריטניה. המחקר עקב במשך חמש שנים לאחר הלידה אחר 2,281 אמהות חדשות ו־1,687 אבות חדשים. ככל שנקף הזמן, אמהות רבות פרשו, לאט לאט, מעבודתן במשרה מלאה, וככל שהביאו לעולם יותר ילדים - כך למעשה קטנו סיכוייהן לזכות שוב בעבודה במשרה מלאה.

המחקר, שנערך בשיתוף אוניברסיטאות בריסטול ואסקס, גילה כי הגורם שמשפיע באופן ניכר על סיכוייה של האם הטריה לשוב בחזרה הוא לא מספר הילדים שהיא יולדת אלא המצב התעסוקתי לפני הלידה. מבין הנשים שעבדו במשרה מלאה לפני הלידה, 44% – פחות ממחצית - שבו למשרה מלאה אחריה. הנתון הזה צנח ל־31% בחמש השנים שלאחר הפיכתן לאמהות טריות. המחקר גם מצא כי מי שלא עבדה לפני הלידה, סיכוייה להשתלב בשוק העבודה אחרי הלידה קטנים במיוחד. 30% מהמשתתפות במחקר לא הועסקו לפני הלידה. אחריה, כרבע מהן בלבד השתלבו בשוק העבודה.

עוד התברר על פי המחקר כי נשים שטרם הלידה היו המרוויחות העיקריות בבית פינו לאחר מכן את מקומן כמפרנסות לבעל. אם קודם ללידה, בקרב 54% מהזוגות הגבר היה המפרנס העיקרי, הרי שבשלוש השנים שלאחריה זינק נתון זה ל־69%. 26% מהאבות קודמו או עברו לעבודות טובות יותר אחרי לידת תינוקם, כאשר אצל נשים עומד הנתון הזה על 13% בלבד.

המחקר מספק, בין היתר, נורת אזהרה מאוד ברורה עבור אמהות שמעוניינות לקחת הפסקה משוק העבודה כדי לגדל את ילדיהן ולאחר מכן לשוב לתעסוקה מלאה. נשים אשר יצאו לחלוטין ממעגל העבודה בשנים שלאחר הלידה, היו בעלות סיכוי גבוה פי שלושה לשוב למשרה מכניסה פחות או בעלת אחריות פחותה. 

"אומנם בדקנו רק את חמש השנים שאחרי הלידה, אבל חשוב לזכור שהמצב לא צפוי להשתפר עבור האמהות כשילדיהן יגדלו", ציינה ד"ר אלינה פליק מאוניברסיטת אסקס, מיוזמות המחקר. "עדיין נדרש מחקר על הסיבות לכך שהאמהות פוגעת בצורה אנושה כל כך במצבן של נשים בשוק העבודה, ונדרשת מציאת מדיניות אשר תאפשר לנשים לשלב בין חיי המשפחה לבין הקריירה".