בג"ץ קיים אתמול דיון נוסף, הפעם בהרכב מורחב של חמישה שופטים, בסוגיית ההפרדה המגדרית באקדמיה. מדובר בשורה של עתירות ותיקות שאוחדו לדיון אחד בהרכב המורחב - האחת של ד"ר יופי תירוש, פרופ' אביעד קליינברג, פרופ' חנה הרצוג ומרצים מאוניברסיטאות נוספות המתנגדים להפרדה בלימודי תואר שני ובקמפוסים שאינם ייעודיים לסטודנטים חרדים.

העתירה השנייה היא של פורום קהלת, שמבקש לאפשר לימודים נפרדים לא רק לחרדים אלא לכל מי שדורש. בפורום קהלת סיפרו על העתירה: "אנו סבורים שאסור למל"ג (המועצה להשכלה גבוהה - מ"ו) למנוע ממוסדות לקבל סטודנטים על רקע חברתי ודתי, ולא בסמכותה להחליט עבור מוסדות מי חרדי ומי לא. על המל"ג להתמקד בתפקידה לפי חוק - לפקח על הרמה האקדמית של המוסדות והתארים. מסלולים בהפרדה אינם מהווים אפליה, משום שהם לא כופים דבר על איש, ומציעים תנאים שווים לנשים ולגברים".

במהלך הדיון דיברו השופטים, ובמיוחד השופט חנן מלצר, על השימוש בזום בהרצאות כפתרון לבעיית ההפרדה. כך לדבריו יוכלו גברים ונשים מהמגזר החרדי להיות נוכחים בהרצאות ללא בעיה הלכתית.

השופט עוזי פוגלמן אמר בדיון: "אין פה אמיתות, יש פה איזונים. השאלה היא אם החברה יכולה לקבל דבר כזה, כשאדוני אומר שהוא לא יכול לשמוע שיעור מפי אישה. זה מעבר לשאלה של הפרדה. נשים יכולות לשמוע שיעור מגבר. אני מכבד את זה. השאלה היא אם החברה יכולה לסבול את זה". הדיונים בבג"ץ בנושא זה יימשכו וההחלטה צפויה להתקבל במהלך החודש הבא.